sâmbătă, 17 mai 2014

AJUTOARE SOCIAL SLISM MAI 2014

Ajutoarele sociale pentru luna Mai 2014Nr.
Crt.
Numele şi Prenumele
Ajutorul social pentru
Suma în ron
Şcoala
1
Birta Carmen
Deces mamă
250
Colegiul Național ”Ioan Slavici”
2
Trella Adriana
Deces tată
250
Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Turț
3
Roman Ana
Pensionare
400
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei
4
Roman Ioana
Căsătorie
300
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei
5
Nemeș Nagy Nimrod
Naștere
250
Școala Gimnazială Petrești
6
Gnandt Cristina
Naștere
250
Școala Gimnazială Sanislău
7
Mihali Agneta Emilia
Operație
200
Școala Gimnazială Nr. 1 Carei
8
Blaga Anca Nicoleta
Naștere
250
Liceul Tehnologic ”Unio” SM
9
Negrean Renata
Naștere
250
Școala Gimnazială Căuaș
10
Harmati Margit
Deces tată
250
Școala Gimnazială Tășnad
11
Nagy Ana
Pensionare
400
Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” SM
12
Toman Angela Ana
Pensionare
400
Școala Gimnazială ”Aurel Haiduc„ Trip
13
Barnișca Elisabeta
Pensionare
400
Școala Gimnazială ”Aurel Haiduc„ Trip
14
Cânța Nicoleta
Instalare
100
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” CareiTotal
3950 ronCu stima,
Victor Oprea


vineri, 9 mai 2014

LISTA REVENDICĂRILOR FSLI

A. LA NIVEL DE DE GUVERN ȘI PREFECTURI


I.
     Modificarea sistemului de salarizare a personalului nedidactic, prin scoaterea sporului de vechime din salariul de bază și aplicarea lui salariul de bază, precum  și aprobarea prin hotărâre de Guvern, în regim de urgență, a Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia.

II.
   Modificarea salarizării personalului didactic de predare și didactic auxiliar, astfel încât într-un interval de 3 ani (în perioada 2015 -2017) să se asigure o creștere graduală anuală, cu 10%, a salariilor acestor categorii de personal. În acest fel, se va asigura creșterea salariilor personalului didactic cu 33% până în anul 2017, asemănătoare celei generată de O.G. nr. 15/2008 aprobată  cu modificări prin Legea nr. 221/2008. Totodată, solicităm  salarizarea diferenţiată a personalului didactic, principalul criteriu care să stea la baza acestui sistem  fiind cel al  progresului şcolar al beneficiarilor direcți ai învățământului preuniversitar.

      III.
    Deblocarea posturilor prin emiterea, de către Guvernul României, a unei ordonanțe de urgență (urgența unei asemenea măsuri este justificabilă) prin care să se reglementeze dreptul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, de a ocupa prin concurs/examen, conform principiului „unu la unu”, posturile vacante/ devenite vacante, având în vedere faptul că, prin Decizia nr. 55/2014, Curtea Constituțională a României a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale. În aceste condiții, de la 12 aprilie 2014, prevederile declarate neconstituționale și-au încetat efectele, iar prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 au fost repuse în vigoare, astfel încât măsura suspendării ocupării posturilor vacante se aplică posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, ceea ce nu permite unităților de învățământ să încadreze personalul absolut necesar pentru buna funcţionare a unităţilor.

IV.
Decontarea integrală a navetei personalului didactic și didactic auxiliar Pentru aceasta, se impune emiterea unei hotărâri de guvern prin care să se stabilească procedura aplicabilă în situațiile reglementate  de nota nr. 3 din anexa nr 4 și, respectiv, nota nr. 5 din anexa nr. 5 la legea bugetului de stat pe anul 2014 și a prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare.

 B. LA NIVEL DE MEN ȘI ISJ 


I.                                MODIFICAREA LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE

1.                - Modificarea componenţei consiliului de administraţie, astfel încât ponderea personalului didactic și personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă.
2.                Renunțarea la finanțarea „per elev/preșcolar” în învățământul preuniversitar de stat.
3.                Reintroducerea dispoziţiei referitoare la reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ, fără diminuarea salariului.
4.                Modificarea art. 247 lit.  b 1 ) și c 1 ) astfel încât cadrele didactice educator/educatoare, invățător/învățătoare să fie menținute în sistemul educațional, fără a fi obligate să să finalizeze studii universitare de licență.
5.                Completarea art. 284 din lege, referitor la pensionarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin reintroducerea unor drepturi reglementate în legislația anterioară, respectiv: posibilitatea personalului didactic de a fi pensionat la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor.
6.                Acordarea gradației de merit și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

II.                                        DEBLOCAREA POSTURILOR       

Promovarea unui act normativ care să permită deblocarea posturilor didactice auxiliare și nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat, având în vedere faptul că, prin Decizia nr. 55/2014, Curtea Constituțională a României a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale. În aceste condiții, de la 12 aprilie 2014, prevederile declarate neconstituționale și-au încetat efectele, iar prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 au fost repuse în vigoare, astfel încât măsura suspendării ocupării posturilor vacante se aplică posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, ceea ce nu permite unităților de învățământ să încadreze personalul absolut necesar pentru buna funcţionare a unităţilor.

                 
                III.
                     DEPOLITIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

În majoritatea cazurilor, singurul criteriu pentru ocuparea funcțiilor de directori este apartenența la unul dintre partidele aflate la guvernare. Din anul 2008 și până în prezent, nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de directori, cei mai mulți fiind numiți prin detașare în interesul învățământului. Așa s-a ajuns ca aceste funcții să fie ocupate și de persoane compromise moral și profesional, așa cum se întâmplă și în prezent. Este momentul să înceteze acest „provizorat” permanent la conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat, care nu servește intereselor sistemului și să se procedeze la organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ. 


IV.
           MODIFICAREA PROGRAMELOR ȘCOLARE ȘI A SISTEMULUI DE EVALUARE A ELEVILOR

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că trebuie regândite programele școlare, dar și sistemul de evaluare a elevilor, la toate nivelurile. Actualele programe școlare pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluarea elevilor se urmărește, preponderent, ceea ce au reținut aceștia și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele acumulate.
      Ministerul Educației Naționale trebuie să treacă la o schimbare radicală a programelor școlare, în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă și nu pe cea informativă, cum este în prezent.
             V.
    DEBIROCRATIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
La nivelul unităților de învățământ sunt constituite peste 40 de comisii, din care personalul didactic trebuie să facă parte, în cadrul cărora se întocmesc diferite documente și evidențe, peste 400,  majoritatea fără nici o însemnătate și utilitate practică și care nu fac decât să îngreuneze activitatea personalului didactic, în detrimentul calității actului educațional.
     În aceste condiții, se impune constituirea unei comisii la nivelul M.E.N. care să identifice numărul de comisii ce trebuie să funcționeze la nivelul unei unități de învățământ, conform legislației în vigoare, precum și evidențele care, în mod obligatoriu, trebuie întocmite de către cadrele didactice. 

   VI.
                                     DECONTAREA NAVETEI
Pentru aceasta, este necesar să se  emită o hotărâre de guvern prin care să se stabilească procedura aplicabilă în situațiile reglementate  de nota nr. 3 din anexa nr 4 și, respectiv, nota nr. 5 din anexa nr. 5 la legea bugetului de stat pe anul 2014 și a prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare.


VII.
                                     DEBLOCAREA POSTURILOR
             Se impune emiterea, de către Guvernul României, a unei ordonanțe de urgență (urgența unei asemenea măsuri este justificabilă) prin care să se reglementeze dreptul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, de a ocupa prin concurs/examen, conform principiului „unu la unu”, posturile vacante/ devenite vacante, având în vedere faptul că, prin Decizia nr. 55/2014, Curtea Constituțională a României a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale. În aceste condiții, de la 12 aprilie 2014, prevederile declarate neconstituționale și-au încetat efectele, iar prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 au fost repuse în vigoare, astfel încât măsura suspendării ocupării posturilor vacante se aplică posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, ceea ce nu permite unităților de învățământ să încadreze personalul absolut necesar pentru buna funcţionare a unităţilor.