miercuri, 22 februarie 2017

OBIECTIVELE FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL 2017OBIECTIVELE
FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL 2017       


1.    Întreprinderea demersurilor necesare pentru o salarizare echitabilă a personalului din învățământ, prin noua lege de salarizare unitară.

2.    Implicarea în elaborarea unei noi legi a educației naționale și a Legii privind Statutul personalului didactic.

3.    Întreprinderea diligențelor necesare pentru modificarea legislației în domeniul pensiilor, astfel încât stabilirea și plata acestora pentru toate categoriile să aibă la bază principiul contributivității la fondul de pensii.

4.    Demararea demersurilor către cele două camere ale Parlamentului României pentru ca să se adopte inițiativele legilative promovate de parlamentari, la propunerea FSLI, respectiv: proiectul de Lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;  proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin care, elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă și cazare gratuită în cantinele și internatele școlare; proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 69 din legea educației naționale nr. 1/2011, prin care se reglemnetează regimul juridic al manualelor școlare; proiectul de lege de modificare și completare a art. 284 din Legea educațieie naționale nr. 1/2011, în vederea rezolvării problemelor existente în ceea ce privește pensionarea personalului didactic; proiect de lege de modificare a art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale, astfel încât reducerea normei didactice de predare cu 2 ore săptămânal să nu fie condiționată de încadrarea în bugetul aprobat.

5.    Intervenirea, la nivelul factorilor decizionali, pentru a se asigura plata drepturilor de natură salarială acordate personalului din învățământ prin hotărâri judecătorești, inclusiv pentru plata sumelor reprezentând dobânzi legale acordate de instanțele de judecată.

6.    Continuarea acțiunii de debirocratizare a învățământului preuniversitar.

7.    Pregătirea Conferinței Naționale a F.S.L.I.


Colegiul Național al Liderilor.


marți, 14 februarie 2017

AJUTOARE SOCIALE SLISM FEBRUARIE 2017

Ajutoarele sociale SLISM Februarie 2017
Cu noile valori ale ajutoarelor SLISMNr.
Crt.
Numele şi Prenumele
Ajutorul social pentru
Suma în ron
Şcoala
1
Voicu Constantin
Pensionare
500
Scoala Gimnazială ”Grigore Moisil”
2
Ambruș Tunde
Deces tată
300
Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei
3
Szalontai Eva
Deces tată
300
Școala Gimnazială ”Gh. Bulgăr” Sanislău
4
Chiorean Vasile
Pensionare
500
Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei
5
Zima Lenard
Naștere
300
Școala Gimnazială ”Fenyi Istvan” Căpleni
6
Ivasuc Liviu –Cristian
Căsătorie
300
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil”
7
Dan Ramona Gianina
Boală
300
Colegiul Tehnic ”Ion I. C. Brătianu”
8
Sin Iulian
Deces tată
300
Școala Gimnazială ”Ion Creangă”
9
Erdei Stefan
Pensionare
500
Liceul de Arte ”Aurel Popp”
10
Bruzac Carol
Pensionare
500
Școala Gimnazială Poiana Codrului
11
Olah Judit
Operație
500
Colegiul Național ”Doamna Stanca”
12
Todor Erika
Deces tată
300
Colegiul Național ”Kolcsey Ferenc”
13
Nogradi Noemi
Deces soț
450
Școala Gimnazială Tășnad
14
Mihali Nicoleta
Naștere Gemeni
600
CJRAE Satu Mare
15
Pink Edita
Deces tată
300
Liceul Romano Catolic ”J. Calasantius” Carei
16
Vinkler Margareta
Deces mamă
300
Școala Gimnazială ”Gh. Bulgăr” Sanislău
17
Baranyai Rodica Mariana
Pensionare
500
Colegiul Tehnic ”Unio – Traian Vuia”
18
Pop Raluca Ana- Maria
Naștere
300
Liceul Tehnologic ”Ioniță G. Andron” Negrești -Oaș
19
Romanescu Mihaela
Operație
300
Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei
20
Ancuța Ioan
Pensionare
500
Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei
21
Kovaci Lucretia
Pensionare
500
Liceul Tehnologic ”A. Saligny” Turț
22
None Viorica
Instalare
200
Școala Gimnazială ”C. Brâncoveanu”
23
Jurge Augustin
Pensionare
500
Școala Gimnazială Bârsău de Sus
24
Kovaci Sergiu
Boală
300
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei
25
Mureșan Cristina
Unic întreținător
150
Liceul de Arte ”Aurel Popp”


Total
9500