Prima de instalare

Prima de instalare
Prima de instalare se acordă titularilor, dar şi suplinitorilor calificaţi - dacă şi aceştia din urmă s-au angajat (au obţinut suplinirea) în urma concursului.

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Art. 51 (6) Personalul didactic de predare beneficiază de o prima de instalare, o singură dată, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileste potrivit legii.

Din interpretarea textului citat rezulă că acordarea primei de instalare se poate face în cazul îndeplinirii, în mod cumulativ, a urmatoarelor condiţii:
- persoana care solicită acordarea acestui drept să facă parte din categoria personalului didactic de predare;
- angajarea în învăţâmânt să se fi făcut prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor.

Având în vedre ca legea nu face nicio distincţie între angajarea prin titularizare sau ca suplinitor calificat, având în vedere că, potrivit Statutului personalului didactic şi Metodologiei de mobilitate a personalului didactic, ocuparea posturilor în învatamantul preuniversitar, atât în cazul titularizarii, cât şi în cazul suplinirii, se face prin concurs, şi suplinitorii calificati care îndepliniesc condiţiile de mai sus beneficiază de prima de instalare.