vineri, 18 iulie 2014

REVENDICĂRI FSLI


Către, 
GUVERNUL ROMÂNIEI, 
DOMNULUI PRIM - MINISTRU VICTOR - VIOREL PONTA 
STIMATE DOMNULE PRIM - MINISTRU,


Către,
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE,
DOMNULUI MINISTRU REMUS PRICOPIE,
DOMNULE MINISTRU,


Către,
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,
DOMNULUI PREȘEDINTE VICTOR -VIOREL PONTA
DOMNULE PREȘEDINTE,


Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ, întrunit în şedinţă în data de 9 iulie 2014, în numele celor 175.000 de membri ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vă solicită următoarele:
         1.   Adoptarea unui act normativ în domeniul salarizării personalului didactic, prin care, în perioada 2015-2017, să se asigure o creştere anuală, cu 10%, a salariilor acestei categorii de personal.
           2.   Creşterea veniturilor personalului nedidactic, prin aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, sau prin adoptarea unui act normativ care să permită plata orelor suplimentare, tară a se depăşi 360 de ore anual, avându-se în vedere faptul că, în ultimii ani, măsura suspendării ocupării posturilor vacante/devenite vacante a condus la creşterea substanţială a volumului de muncă prestat de această categorie de salariaţi.

Se impune, totodată, adoptarea unui act normativ care să permită ocuparea posturilor vacante / care se vacantează, conform principiului „unu la unu", în condiţiile în care, începând cu data de 07 iulie 2014, prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 au fost repuse în vigoare, ca urmare a respingerii, prin Legea nr. 92/2014, a ordonanţei de urgenţă nr. 77/2013.
3. Elaborarea, în regim de urgenţă, a unui Proiect de lege a educaţiei naţionale,care să cuprindă în mod obligatoriu şi Statutul Personalului din învăţământ şi care să poată intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015
      4.  Modificarea radicală a programelor şcolare, inclusiv a celor de la clasele I-îi şi a Il-a schimbate relativ recent, precum şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă.

             5.  Reducerea substanţială a birocraţiei din sistemul de învăţământ preuniversitar, flagel care a afectat negativ calitatea actului instructiv-educativ.

Domnule Prim-Ministru, (Domnule Ministru, Domnule Președinte)

Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ vă solicită în mod respectuos, în calitatea domniei voastre de prim - ministru al României şi de preşedinte al principalului partid politic, ca, până la data începerii anului şcolar 2014-2015, Guvernul României să-şi precizeze oficial poziţia faţă de aceste cerinţe ale salariaţilor din învăţământ, astfel încât, în cadrul şedinţei Colegiului din prima decadă a lunii septembrie, să se evalueze soluţiile propuse de executiv şi să se decidă în consecinţă.
Cu respect,
Președinte FSLI 
prof. SIMION HANCESCU

vineri, 4 iulie 2014

Ce aduce nou Ordonanța de Urgență a Guvernului privind EducațiaAspecte pozitive
1.     Revenirea clasei a IX-a la liceu;
2.     Crearea cadrului pentru organizarea, în regim de urgență, a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare și unitățile de învățământ;
3.     Eliminarea obligativității educatoarelor și învățătorilor, absolvenți de studii medii, de a-și completa studiile pentru dobândirea unei diplome de licență;
4.     Acordarea gradației de merit pentru întregul personal din învățământul preuniversitar;
5.     Posibilitatea reducerii, cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului, a normei de predare-evaluare-învățare pentru personalul de instruire practică și de predare, care are o vechime în învățământ de peste 25 de ani și gradul didactic I.

Aspecte negative

1.           Conform acestui OUG profesorii cu merite pot fi menținuți peste limita vârstei de pensionare cu încă trei ani de zile pe post. Această măsură dezavantajează cadrele didactice mai tinere care vor obține mult mai greu un post în învățământ. Această măsură vine după o altă mai veche discriminatorie. Punctajele de evaluare a cadrelor didactice în acest an școlar au fost în favoarea cadrelor în vechime mare în învățământ, acordând un punctaj mult prea mare pentru vechime. Astfel mai multe cadre didactice mai tinere au avut reduceri de activitate pentru faptul că era foarte greu să ajungă din urmă în punctaj un cadru didactic mai în vârstă deoarece punctajul acordat pentru vechimea în învățământ a fost crescut anormal de mult în metodologia din acest an. Mai mult decât atât, există cadre didactice tinere care au primit reducere de activitate și nu vor putea să se reîntoarcă dacă profesori pensionabili pot ocupa încă trei ani posturile.
Este adevărat că nu poți face o lege sau ordonanță astfel să fie pe placul tuturor, însă vă rog să observați că aceste măsuri tind să păstreze cadrele în vârstă în activitate și diminuează șansele cadrelor tinere de a ocupa posturi. Guvernul și ministerul ar trebui să faciliteze atragerea tinerilor în sistem. Ori aceste măsuri vor îndepărta cadrele didactice tinere. Aceste măsuri sunt cu două tăișuri, și sunt convins că nu sindicatele au cerut aceste măsuri.
2.     Să nu vorbim de faptul că ordonanța permite nu numai să se păstreze cadrele didactice peste limita de pensionare, dar permite să ocupe și funcții de conducere.
3.     Ponderea cadrelor în consiliile de administrație a școlilor nu este rezolvată. Și acum numărul cadrelor didactice sunt jumătate minus unu, și nu jumătate plus unu cum au cerut sindicatele. Cum rămâne atunci cu depolitizarea școlilor?
4.     Domnul Ministru R. Pricopie a pledat pentru descentralizarea învățământului. Iată un contraexemplu. După noua ordonanță, numirea directorilor interimari se face de către Inspectorul General, și nu de către Consiliul de Administrație a școlii (așa cum era în forma inițială a legii). Această ordonanță șterge posibilitatea autodeterminării. Ne întrebăm atunci: Cum rămâne cu descentralizarea? Dar cu depolitizarea?
5.     Învățământul preuniversitar a suferit mari pierderi în ultimii ani, care a dus la micșorarea drastică a personalului din sistemul de învățământ preuniversitar. Vom asista la noi reduceri deoarece ordonanța de urgență permite organizarea de clase postliceale și la nivelul învățământului superior. Până acum școala postliceală era asigurată DOAR de instituțiile de învățământ preuniversitar.
6.     Posibilitatea organizării încă a unei sesiuni speciale de bacalaureat nu poate fi un lucru acceptat de sindicate. Iarăși vor fi purtați pe drumuri zeci de profesori pentru desfășurarea bacalaureatului pe bani de nimic. Mai multe inspectorate școlare au acoperit cu greu necesarul de personal pentru sesiunea din vară a bacalaureatului. Ce vor face în sesiunea din toamnă? Dar dacă va fi și a treia sesiune? Sindicatele ar dori ca procentul de promovabilitate la bacalaureat să fie cât mai mare, și să dăm tinerilor absolvenți o șansă în plus, prin organizarea celei de a doua sesiune de bacalaureat. Însă nu știu în ce măsură se justifică organizarea celei de a treia sesiune, în condițiile în care Ministerul nu poate plăti onorabil cadrele didactice. Menționăm că și pentru cele două sesiuni de bacalaureat, cadrele didactice fac de fapt muncă patriotică. Sumele plătite sunt penibil se mici.
7.     Guvernul nu a renunțat la costul standard per elev, în ciuda argumentării foarte clare a sindicatelor privind faptul că acest sistem de referință nu este viabil și nici corect, lucru dovedit și din practica din ultimii ani.
8.     Guvernul dă posibilitatea de a organiza cursuri de pregătire pentru bacalaureat, reglementată de o metodologie MEN care va apare cândva. Am fi curioși să știm dacă aceste cursuri vor fi plătite, și din ce bani. Poate vor intra aceste ore în fișa de post și așa extrem de încărcată a cadrului didactic din România.
9.      Măsurile luate prin această ordonanță de urgență sunt în sensul creșterii centralizării, și nu a descentralizării. A se vedea și faptul că Inspectoratele Școlare vor organiza concursurile de ocupare a posturilor.

Poziția ocicială a FSLI se va cunoaște după ce se vor dezbate cu liderii articolele din ordonanța de urgență.
Victor Oprea
         SLI Satu Mare.