miercuri, 31 iulie 2013

Rectificarea bugetară pozitivă promisă Învăţământului s-a dovedit a fi negativăAm aflat recent din presă că Guvernul României a făcut prima rectificare bugetară pentru 2013, şi că Învăţământul are o rectificare negativă.
            Acest lucru este contrar promisiunilor solemne pe care guvernanţii le-au făcut în faţa liderilor sindicali la numeroasele întâlniri din ultima perioadă. Amintesc doar faptul că la întâlnirea liderilor FSLI cu domnul Ministrul Educaţiei, domnul ministru Remus Pricopie a afirmat, în faţa liderilor FSLI şi în faţa presei,  că are veşti bune pentru noi, deoarece Educaţia va primi în 2013 bani în plus. Şi pentru prima dată, după mai mulţi ani, Învăţământul va beneficia de sume mai mari decât cele prevăzute iniţial în Legea Bugetului de Stat.
            Actualii guvernanţi demonstrează în fiecare zi, tot mai accentuat faptul că sunt neserioşi, afirmând lucruri neadevărate în faţa partenerilor de dialog social. Ei spun anumite lucruri, şi hotărăsc alte lucruri în spatele uşilor închise. Partenerii de dialog social află doar din presă hotărârile luate, care nu ţin cont de promisiunile făcute de domniile lor.
            Astfel, noţiunea de rectificarea bugetară pozitivă din Învăţământ pentru anul 2013 se traduce liber astfel: Pentru Ministerul Educatiei, bugetul de cheltuieli este diminuat cu 235,6 milioane lei din bugetul iniţial de 8,5 miliarde lei.
            Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care aşteptăm negocieri serioase din toamnă privind noua lege a salarizării din domeniul bugetar, aşteptăm de multă vreme deblocarea absolut necesară şi urgentă a posturilor din învăţământ, aşteptăm rezolvarea situaţiei salarizării penibile a personalului nedidactic, şi câte şi mai câte. Tăierea din bugetul Educaţiei va „rezolva” poate definitiv aceste probleme. Învăţământul ar trebui desfiinţat cu totul, căci şi aşa este pe sfârşite, şi oricum nu aduce bani la buget. Astfel problema este rezolvată definitiv. Cred că aşa judecă actualii guvernanţi.
            Şi în cazul unor rectificări pozitive acordate învăţământului, sumele alocate ar fi fost doar pentru acoperirea unor deficite financiare absolut necesare şi urgente. Nici vorbă de măriri salariale sau de sporuri.
            În condiţiile actuale, cu un buget sărăcăcios pentru învăţământ (care este aproximativ jumătate faţă de cel prevăzut în Legea Educaţiei Naţionale), şi acela ciuntit, ne întrebăm dacă Ministerul Educaţiei va fi în stare să acopere salariile angajaţilor până la sfârşitul anului, să nu mai vorbim de plata a 10% din valoarea titlurilor executorii a sentinţelor judecătoreşti, a căror plată este obligatorie în anul 2013, în condiţiile în care multe dintre sentinţe nu au fost plătite (nici prima tranşă trimestrială).
            În timp ce asistăm la noi disponibilizări (pe uşa din dos) din Sistemul de Învăţământ. Prin mărirea efectivelor de elevi pentru clasa a 9-a, făcut ilegal, şi prin menţinerea în continuare a posturilor blocate. Până în toamnă poate vom avea şi alte surprize, căci trebuie cumva compensată ciuntirea bugetului pentru învăţământ.
            Toate aceste lucruri se întâmplă pe fondul nemulţumirilor acumulate până în prezent în sistemul de învăţământ, lucru semnalat de nenumărate ori de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, dar şi de Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare precum şi de alte organizaţii judeţene.  Cred că lista revendicărilor înaintate de FSLI către Guvernul României va cuprinde alineate noi, şi se prefigurează tot mai accentuat declanşarea în septembrie a unor acţiuni de protest.

Victor Oprea

vineri, 26 iulie 2013

PROIECT Hotărâre de Guvern - Suplimentarea Bugetului Educaţiei pe 2013 inclusiv pentru Plata Sentinţelor Judecătoreşti

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, la titlul 10
”Cheltuieli de personal” și titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației
publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernui nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum
și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin.
(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


ART. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale pe anul
2013 cu suma de 20.966 mii lei, la capitolul 65.01 "Învățământ", din care la titlul
10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 5.320 mii lei și la titlul 51 ”Transferuri
între unități ale administrației publice” cu suma de 15.646 mii lei, din suma globală
prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice -
"Acţiuni generale".
ART. 2
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata
titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii
având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare.
ART. 3
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea
ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura
bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului  Educației
Naționale pe anul 2013.PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA 

marți, 23 iulie 2013

COMUNICAT - privind rezultatele de la examenul de definitivat 2013COMENTARIU SLI SM
Metodologia prevede nota 8, minim pentru promovare definitivat. Trebuia să lase cum a fost, adică nota 7, minim pentru promovare. Promovabilitatea a scăzut din cauza acestei măsuri. Daca punem condiţia de nota 8 la definitivat, atunci să fie nota 9 pentru gr. II, şi obligatoriu nota maximă 10 pentru gr. I? Nu este normal aşa.

Nu ştiu de ce domnul ministru Pricopie doreşte peste tot să intensifice cerinţele, în condiţii de foame severă. Sunt convins, că oricât de tare ai biciui un cal slab şi subnutrit, acela nu va trage mai tare, ci mai degrabă va pieri.

1. Condiţii suplimentare, ireale pentru ca o şcoală să poată deveni colegiu, sau să rămâna colegiu.

2. Condiţii de calitate pentru universităţi.

3. Mărirea notei minime pentru examenul de definitivat.

Toate cresc, numai salariile sunt mâncate de inflaţie.

Domnul ministru Pricopie a afirmat că a introdus nota minimă de 8 pentru definitivat deoarece este nevoie de personal bine pregătit pentru învăţământul  românesc. Este adevărat, însă de unde vom importa asemenea dascăli? pentru un salariu de 1000 ron pentru un dascăl care va lua cu greu definitivatul. Cred că mai degrabă se doreşte ca dascălii să rămână  la salarii de debutant, de 800 ron.

Lumea va fuge şi mai tare de învăţământ, care şi în prezent este total neatractiv. În loc să impunem condiţii care să faciliteze atragerea de forţă de muncă în sistem, cu aceste măsuri îi vom alunga şi mai tare. În condiţiile în care guvernul nu le poate oferi un salariu cât de cât decent.
Ar trebui lucrurile simplificate, şi nu îngreunate, dacă dorim să mai vină cineva în sistem, sau să nu plece cei care au mai rămas.

În Europa nu mai există examene de definitivat şi grade didactice. Gradele didactice sunt obţinute automat prin participarea la cursurile de formare continuă.Victor Oprea
SLI Satu Mare.

COMUNICATUL FSLI


Comunicat

Pentru  așa salarii în învățământ, așa rezultate la examenul de definitivat


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) consideră că rezultatele la examenul de definitivat sunt cele previzibile având în vedere faptul că în ultimii 23 de ani politica guvernelor față de salarizarea din învățământ a fost iresponsabilă.Salariile foarte mici din acest domeniu au făcut ca, an de an, numărul tinerilor cu vocație pentru meseria de dascăl, care să se îndrepte către învățământ, să scadă și astfel au pătruns în sistem oameni care nu au nicio tangență cu această nobilă profesie, pentru aceștia domeniul fiind o simplă soluție de moment pentru un câștig mizer.


De asemenea, o altă cauză a acestor rezultate slabe o reprezintă carențele majore în ceea ce privește formarea inițială a viitorilor dascăli. Facultățile de profil nu pun accent pe materii fundamentale de care au nevoie viitoarele cadre didactice cum ar fi metodica predării disciplinelor fundamentale și, totodată, majoritatea au eliminat practica pedagogică, iar acolo unde încă există este făcută formal. Precizăm faptul că în subiectele de la examenul de defintivat o pondere importantă o ocupă cel de metodică, astfel rezultatele slabe sunt o consecință a faptului că cei care au susținut examenul trebuie să rezolve subiecte pe care nu le-au studiat în facultate aproape deloc.F.S.L.I. trage încă o dată semnalul de alarmă în ceea ce privește salarizarea din sistemul de învățământ și consideră că singura soluție pentru a avea profesori bine pregătiți este aceea de a se adopta o lege a salarizării pentru personalul din educație, astfel încât salariile să devină motivante.ACOLO UNDE SALARIILE SUNT ATRACTIVE ȘI CALITATEA RESURSEI UMANE ESTE RIDICATĂ!
Simion Hancescu, 
președinte FSLI