Ajutor pentru nastere

Ajutorul pentru naşterea fiecărui copil

Avand in vedere discutiile in contradictoriu purtate in ultima perioada la nivelul unor unitati de invatamant in legatura cu acordarea indemnizatiei (ajutorului) pentru nasterea fiecarui copil, facem urmatoarele precizari:

Ajutorul pentru nasterea fiecarui copil reprezinta un drept stabilit de Contractul Colectiv de Munca unic la Nivel National, precum si de Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant. Cuantumul acestui ajutor este de:

- un salariu de baza al persoanei in cauza pentru situatiile in care nasterea a intervenit inainte de 01 ianuarie 2007;
- un salariu mediu pe unitatea scolara pentru situatiile in care nasterea a intervenit incepand cu 01 ianuarie 2007 (situatii in care are prioritate prevederea cuprinsa in noul C.C.M. la Nivel National 2007- 2010).
Acest drept banesc se acorda NU DOAR din fonduri extrabugetare, asa cum, in mod eronat, s-a interpretat. Nimic nu impiedica insa unitatea de invatamant sa acorde acest drept banesc din fonduri extrabugetare, daca acestea exista. Indiferent de sursa de finantare, acordarea acestui drept banesc este obligatorie. Cererile privind valorificarea acestui drept pot fi facute de catre persoanele interesate IN TERMEN DE 3 ANI de la nasterea dreptului (copilului).

Temeiurile legale pentru acordarea acestui ajutor sunt:

- CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE RAMURA INVATAMANT

Art.36 (5) Personalul din invatamant beneficiaza si de urmatoarele sporuri si ajutoare: f) un salariu de baza platit de angajator mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia va beneficia de plata unui salariu de baza. Acest ajutor se acorda inclusiv din venituri proprii.

- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2895 din 21 din 29 decembrie 2006 UNIC LA NIVEL NATIONAL PE ANII 2007-2010 - publicat in Monitorul Oficial cu numarul 5cc din data de 29 ianuarie 2007

Art. 51 In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
.................................................................................................................
c) un salariu mediu pe unitate, platit de aceasta mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate;

In conformitate cu art. 11(1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, Art. Clauzele contractelor colective de munca produc efecte, dupa cum urmeaza:
.............................................................................................
d) pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara, in cazul contractelor colective de munca la nivel national.