duminică, 28 aprilie 2013

SCRISOARE SLI SM DOMNULUI MINISTRU REMUS PRICOPIEDomnule Ministru,
            Prin prezenta Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare solicită câteva lămuriri privind plata dirigenţiilor pentru profesorii consilieri şcolari.
            Prin interpelarea formulată de domnul senator Liviu Marian Pop, înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale prin adresa Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul –Guvernul României nr. 905/DRP/07.03.2013 şi înregistrată cu nr. 8472/11.03.2013, se solicită răspuns la problema dirigenţiilor pentru profesorii consilieri.
            În răspunsul dat de către dumneavoastră  8462/19.03.2013 reiese că există cadrul legal privind îndeplinirea funcţiei de diriginte pentru profesorii consilieri şcolari, şi că plata consilierilor şcolari se efectuează de către Consiliile Judeţene.
            Subliniem următoarele aspecte. Consilierii şcolari şi-au schimbat încadrările în cursul anului 2012, trecând în subordinea Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE). Din 1 septembrie 2012 consilierii şcolari, încadraţi la CJRAE nu mai beneficiază de îndemnizaţia de diriginte. Unii au renunţat la această activitate, iar alţii au continuat să presteze activitatea de diriginte respectând principiul didactic al continuităţii, făcând muncă patriotică.
            La adresa Sindicatului Liber din Satu Mare către CJRAE Satu Mare, prin care am solicitat lămuriri privind această problemă, am primit răspunsul că CJRAE nu are cum să plătească dirigenţiile profesorilor consilieri întrucât CJRAE nu este unitate de învăţământ, şi nu poate norma activităţi ce nu le aparţine. Şcolile unde îşi desfăşoară activitatea consilierii şcolari nu puteau plăti dirigenţiile deoarece consilierii şcolari nu mai figurau cu statele de plată la unităţile de învăţământ, ci la CJRAE.
            Cu toate că suntem pe la sfârşitul cursurilor anului şcolar 2012 -2013, această problemă nu s-a rezolvat nici până în prezent.
            În răspunsul dat de către dumneavoastră , Domnule Ministru, reiese că dirigenţiile se plătesc din bugetul Consiliului Judeţean. Însă colegii noştri consilieri şcolari nu au primit nici un leu pentru activitatea depusă ca diriginţi, începând cu 1 septembrie 2012. Mai mult decât atât, vă amintesc că sumele necesare pentru plata dirigenţiilor au fost prevăzute în bugetele unităţilor şcolare, care aparţin de consiliile locale, şi nu în bugetul Consiliului Judeţean.
            Colegii noştri, consilieri şcolari se întreabă unde sunt banii lor pentru activitatea de diriginte? Unde au dispărut aceşti bani? Sau poate ministerul doreşte să facă economii pe urma acestei categorie de personal?


     Domnule Ministru Remus Pricopiu, vă rugăm să ne daţi răspuns, ce trebuie să facem în vederea recuperării şi plăţii în continuare a activităţii de diriginte pentru profesorii consilieri, angajaţi la CJRAE.
            De asemenea SLI Satu Mare solicită ca începând din anul şcolar 2013- 2014 profesorii consilieri să fie reîncadraţi înapoi la şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, caz în care plata dirigenţiilor şi a altor drepturi,  nu va reprezenta o problemă.
            Ataşăm răspunsul 8472/19.III.2013 dat de Ministerul Educaţiei legat de problema dirigenţiilor consilierilor şcolari domnului senator Liviu Marian Pop.


Cu deosebit respect,
Prof. Victor Oprea
Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Satu Mare
miercuri, 24 aprilie 2013

Răspunsul la scrisoarea SLI SM adresată Guvernului României


Guvernul României a transmis scrisoarea SLI SM adresată Guvernului României către Ministerul Educaţiei.
            Ministerul Educaţiei a dat răspunsul de mai jos.
            Redăm şi scrisoarea noastră.
            Nu am primit răspuns la solicitările noastre arzătoare, redate punctual în scrisoarea noastră către Guvernul României, domnului Prim Ministru Victor Ponta. Problemele ridicate în scrisoarea noastră nu pot fi soluţionate la nivelul Ministerului Educaţiei, ci ele trebuie soluţionate la un nivel mai ridicat, la nivelul Guvernului. Am ridicat problema salarizării personalului nedidactic şi didactic auxiliar, problema plăţii sentinţelor judecătoreşti pentru anul 2013. Răspunsul este unul pur tehnic şi nu vine de la Guvern, indicând doar nişte ordonanţe în vigoare. Cunoaştem şi noi legile. Problemele sunt altele. Personalul din învăţământ nu se hrănesc cu ordonanţe de urgenţă. Ei solicită să fie rezolvate problemele lor.
            Faptul că Guvernul României a plasat scrisoarea noastră către Ministerul Educaţiei, denotă lipsă de responsabilitate din partea Guvernului. Ministerul Educaţiei ne-a dat un răspuns tehnic, fără soluţionarea problemelor arzătoare ridicate. Conţinutul răspunsului Ministerului Educaţiei denotă lipsă de profesionalism. De asemenea rezultă că Ministerul nu are nici o putere de decizie.

            Drumul spre mai bine este doar o iluzie.


Cu stimă,
Victor Oprea

           

Către
         Guvernul României,
         Domnului Prim Ministru Victor Ponta

         Stimate domn prim ministru. În primul rând ţin să vă felicit pentru rezultatele alegerilor parlamentare şi pentru formarea noului Guvern al României. Mass media şi sondajele arată o mare popularitate şi încredere  în actualul Guvern. Însă încrederea oamenilor este mai uşor de câştigat, dar este mai greu de păstrat.
         Ştim că în această perioadă sunteţi confruntat cu tot felul de probleme, însă vă rog respectuos să vă faceţi puţin timp şi citiţi scrisoarea de faţă.
         Cu siguranţă că nu pentru prima dată auziţi de situaţia de grea moştenire în care se află Învăţământul Românesc, care este în continuare subfinanţat,  cu o lege asumată şi petecită, deci greu aplicabilă şi bulversată.
         Însă acum am dori, în mod respectuos,  să vă atragem atenţia asupra situaţiei deosebit de dificile în care se află personalul nedidactic,  şi personalul didactic auxiliar.
         Ne referim în special la personalul nedidactic din învăţământ, categorie care riscă să dispară dacă se mai aplică în continuare politica de până acum. Oriunde ar merge să lucreze o persoană din această categorie ar primi un salariu mai mare deoarece, ţin să vă anunţ cu respect, că această categorie de personal supravieţuieşte cu un salariu care  este sub salariul minim pe economie. În condiţiile în care personalul nedidactic are în fişa postului tot mai multe sarcini, şi în condiţiile în care posturile sunt blocate, şi toate sarcinile se repartizează la un număr din ce în ce mai mic de persoane. După un timp ne vom afla în situaţia când un personal  nedidactic va lucra cât şapte, căci regula de până nu demult era de o angajare la şapte ieşiri din sistem. În această situaţie se află şi personalul didactic auxiliar. Apreciem eforturile depuse de actualul Guvern privind încercarea de a debloca un anumit număr de posturi, însă nu este suficient pentru a salva categoria de personal nedidactic şi didactic auxiliar. Numărul lor este într-o scădere alarmantă.
Venim cu rugămintea, ca să analizaţi situaţia cu maximă seriozitate, şi să faceţi demersuri extrem de urgente în vederea detensionării acestei situaţii grele, pentru salvarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar, de care avem nevoie pentru bunul mers al Învăţământului.
Vă aducem aminte că Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a făcut nenumărate demersuri în acest sens.
         În prima etapă propunem ca să se scoată vechimea din salariul de bază. Adică vechimea să se adauge peste salariul de bază. În aceste condiţii personalul nedidactic ar avea un salariu apropiat de salariul minim pe economie, pe care statul ar trebui să le garanteze.
         De asemenea solicităm deblocarea posturilor , şi să se ţină cont de nevoile de personal din unităţile de învăţământ după normări decente, şi nu după costul standard pe elev care se dovedeşte în timp că este o prostie.
         Prin prezenta scrisoare ţinem să vă înştiinţăm că personalul din învăţământul sătmărean nu au primit în cele mai multe unităţi şcolare prima tranşă din valoarea titlurilor executorii după procesele câştigate. Aceste sume au fost prevăzute în Legea Bugetului de Stat pe anul 2013, eşalonat pe 4 trimestre. Suntem în luna aprilie şi colegii se întreabă pe bună dreptate unde sunt banii lor.
Există şcoli care au în execuţia bugetară prevăzute plata sentinţelor judecătoreşti doar în trimestrul patru, ultimul trimestru al anului, când nici măcar salariile nu sunt acoperite. Poate aceşti colegi vor fi întrebaţi la sfârşitul anului, în mod democratic dacă doresc de crăciun salarii sau banii după procese.
Unii spun că banii pentru plata sentinţelor  au fost trimise către judeţe, iar alţii spun că trezoreriile sunt goale.  Poate vom afla adevărul, înainte sau după ce vom declanşa acţiunile de proteste pe care le luăm în calcul în perioada următoare.


Membri noştri de sindicat aşteaptă un răspuns la problemele ridicate în prezenta scrisoare.Cu respect,
Prof. Oprea Victor
Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Satu Mare


luni, 22 aprilie 2013

SLI SM SOLICITĂ MINISTERULUI DE FINANŢE SĂ PLĂTEASCĂ ANTICIPAT ŞI BUGETARII CARE AU SALARIILE ÎN 11 MAISindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare solicită plata anticipată a salariilor pe aprilie şi pentru bugetarii care au ziua plăţii salariilor pe data de 11 mai

Ordonanţa dată de Guvernul României prevede ca bugetarii care au salariile programate până în ziua 10 a lunii vor primi salariile anticipat până la sfârşitul lunii aprilie. Acesta pentru a evita plata întârziată a salariilor având în vedere minivacanţa de paşte.
            Ordonanţa însă nu a ţinut cont de faptul că există bugetari care au salariile programate pe data de 11 a lunii, cum ar fi şi situaţia personalului din învăţământul Careian, şi că data de 11 mai cade chiar pe o zi de sâmbătă. Ori practica spune că dacă ziua salariului cade pe sâmbătă atunci salariile se dau cu o zi mai repede, iar dacă salariile cad pe duminică atunci se dau cu o zi întârziere, adică luni. Cum 11 mai cade tocmai într-o zi de sâmbătă, se cuvine ca salariile să fie plătite în 10 mai. Dar salariile care cad pe 10 mai, sunt plătite anticipat conform ordonanţei.
Având în vedere aceste considerente, Sindicatul Liber Satu Mare, solicită Ministerului Finanţelor Publice să facă o notă prin care să reglementeze această situaţie. Iar trezoreriile şi primăriile să aibă în vedere plata salariilor şi pentru bugetarii programaţi cu salariile pe data de 11 a lunii.

Cu stimă,
Victor Oprea

joi, 18 aprilie 2013

Modalitatea de recuperare a cursurilor din zilele libere de 2 şi 3 mai

17 aprilie 2013 - Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor şcolare din zilele libere de 2 şi 3 mai

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor care nu se efectuează în unităţile de învăţământ preuniversitar, în perioada 1-6 mai, ca urmare a cumulării prevederilor H.G. nr. 79/6.03.2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere, şi a prevederilor art. 3 din OMECTS nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012-2013.
Într-o notă transmisă marți, 16 aprilie, MEN a solicitat inspectoratele şcolare județene/al municipiului Bucureşti să informeze toate unităţile de învăţământ preuniversitar din subordine că orele de curs neefectuate în data de 2 mai vor fi recuperate în data de 20 aprilie.
Orele de curs neefectuate în data de 3 mai vor fi recuperate în oricare din zilele de sâmbătă, începând cu data de 27 aprilie, dar nu mai târziu de 25 mai 2013.Decizia de stabilire a zilei de recuperare a orelor de curs din data de 3 mai 2013 revine consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare județene/al municipiului Bucureşti, decizie pe care o vor comunica, în timp util, tuturor unităţilor şcolare din subordine.


Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/19148

Cu stimă,
V. Oprea

AJUTOARE SLI SM APRILIE 2013

Ajutoare SLI SM Aprilie 2013


Nr.
Crt.
Numele şi Prenumele
Ajutorul social pentru
Suma
Şcoala
1
Motișan Rodica
Operație
200
Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei
2
Crișan Adina
Deces părinte
200
Școala Gimnazială Bârsăul de Sus
3
Biro Florica
Deces părinte
200
Școala Gimnazială Culciu Mare
4
Guț Mihaela -Viorica
Naștere
250
Școala Gimnazială Cămin
5
Boca Doina
Pensionare
300
Centurl Școlar pentru Educație Incluzivă
6
Toth Robert
Naștere
250
Școala Gimnazială Berveni
7
Heveli Beata
Naștere
250
Școala Gimnazială Căuaș
8
Heveli Beata
Deces părinte
200
Școala Gimnazială Căuaș
9
Chitaș Angelica
Deces părinte
200
Grup Școlar ”Anghel Saligny” Turț
10
Kompasz Noemi
Căsătorie
300
Școala Gimnazială ”Ion Creangă”
11
Szasz Erika
Naștere
250
Școala Gimnazială Pir
12
Văsăliuț Florica
Operație
250
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
13
Șimonca Raluca
Naștere
250
Școala Gimnazială Gherța Mică
14
Codreanu Roxana
Naștere
250
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”
15
Apan Gheorghe
Special
500
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
16
Fazekas Ema
Special
100
Școala Gimnazială Pir
17
Șomogyi Viorica
Special
100
Școala Gimnazială Pir


TOTAL
4050 ron