sâmbătă, 30 noiembrie 2013

URĂRI DE SFÂNTUL ANDREI


Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri!
Vă urează,
Biroul Operativ SLI Satu Mare.

SFÂNTUL ANDREI este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus şi este considerat de ortodocşi "Ocrotitorul României" sau "Patronul spiritual al românilor"- fiind cel care a adus si a promovat religia creştină şi învăţăturile lui Iisus în zona ţării noastre. Ziua lui de celebrare a înlocuit, scrie creştinortodox.ro, o importantă divinitate precreştină, personificarea lupului, ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie) fiind cunoscută şi sub numele de Ziua Lupului.  duminică, 24 noiembrie 2013

REFERENDUM FSLI PENTRU GREVĂ GENERALĂ                                               REFERENDUM
pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei generală începând cu data de 9 decembrie 2013


Având în vedere că:
1. În urma numeroaselor demersuri și a acțiunilor de protest organizate de F.S.L.I., Guvernul Romaniei a acordat:
    -o majorare a salariilor de doar 10% numai pentru personalul didactic cu o vechime mai mică de 6 ani în învățământ;
    -un procent de aproximativ 3,4 % din P.I.B. educatiei si cercetarii pentru anul 2014;
2.Salariații din  învățământ solicită, printre altele:
    -acordarea unei majorări salariale de 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru profesorii dedutanți, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, ceea ce ar însemna practic aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008;
   - respectarea L.E.N., în sensul acordării a 6% din P.I.B. pentru educație începând cu anul 2014;
   - reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu peste 15%;
   -majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă și aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor;
 - debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și a evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;
3. Conform estimărilor făcute de M.F.P., până în anul 2017 veniturile în învățământ ar urma să crească cu doar 11%;
4. Salariul mediu net în învățământ în anul 2008 a fost cu 13% mai mare decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 514 md. lei, iar în anul 2013 acesta este cu 13% mai mic decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 625 md. lei. De asemenea, salariul mediu net în învățământ în anul 2013 este cu 60% mai mic decât salariul mediu net în administrație;
5.  Au venit propuneri din partea  a numeroși membri de sindicat de a declanșa greva generală;
6. În jurul datei de 9.12.2013 încep discuțiile în plenul Parlamentului la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014,

Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I., întrunit în data de 20.11.2013, a hotărât efectuarea unui Referendum în rândul membrilor de sindicat afiliați, pentru declanșarea grevei generale în  învățământ începând cu data de 9 decembrie2013.
Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, pe perioada grevei generale se suspendă drepturile salariale.TABEL NOMINAL

cu membrii de sindicat care își exprimă opțiunea pentru declanșare a grevei generale începând cu data de 9 decembrie 2013

Nr.
crt.
Numele și prenumele
Grevă generală
Semnătura
DA
NU                                                                                        Lider de sindicat,