vineri, 1 noiembrie 2013

INFORMARE privind Sedința de lucru a Comisiei de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Senatului RomânieiCătre,
Sindicatele afiliate,
În atenția liderilor de sindicat,

În data de 29 octombrie 2013, la invitația doamnei senator Ecaterina Andronescu, Președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, domnul președinte Simion Hancescu a participat la ședința de lucru a Comisiei de învățământ a Senatului României, în cadrul căreia s-au abordat următoarele teme: descentralizarea; debirocratizarea; modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011; deblocarea posturilor didactice auxiliare și nedidactice și modificarea Legii dialogului social.
La ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României  din 29 octombrie 2013 au participat, din partea Ministerului Educației Naționale  domnul  Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare ştiințifică și dezvoltare tehnologică și doamna Secretar de stat Vasilica Ștefania Duminică, dar și  doamna  secretar de stat Sevil Shhaiden – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 Reamintim faptul că, prin ”Apelul pentru salvarea învățământului românesc”, transmis în luna septembrie a.c. parlamentarilor, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat tuturor parlamentarilor să se implice în rezolvarea problemelor importante ale învățământului românesc.
1.
În ceea ce privește problema deblocării posturilor didactice auxiliare și nedidactice, domnul  președinte Simion Hancescu a susținut, în fața membrilor comisiei de învățământ,  necesitatea aplicării de urgență a prevederilor art. 5 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2013,  respectiv, posturile din învățământul preuniversitar de stat devenite vacante după data de 29 iunie 2013, să se ocupe  conform principiului: " unu la unu" - un post ocupat devenit vacant, un post ocupat - , iar pentru posturile care erau blocate anterior intrării în vigoare a acestei ordonanțe  de urgență, să se găsească o soluție care să permită ocuparea imediată a acelor posturi absolut necesare pentru buna funcționare a unităților de învățământ. Domnul Hancescu a reamintit senatorilor din comisie faptul că măsura suspendării ocupării posturilor vacante, dispusă de Guvernul BOC prin O.U.G. nr. 34/2009,  s-a aplicat cu prioritate posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, astfel încât s-a ajuns în situaţia în care unităţile de învăţământ nu au mai putut încadra secretar de şcoală, administrator financiar, îngrijitori, bucătari, supraveghetori sau alte categorii de personal didactic auxiliar sau nedidactic. În aceste condiții, cad în sarcina educatoarei sau profesorului pentru învățământ preșcolar așezarea, servirea și strângerea mesei, însoțirea și asistarea copiilor la toaletă, curățenia, pregătirea copiilor pentru somn și după programul de somn etc. În plus,  sunt numeroase situații în care unitățile de învățământ de nivel liceal (ce funcționează în imobile cu mai multe etaje și în care își desfășoară activitatea sute de elevi și cadre didactice) au încadrată o singură îngrijitoare,  sau multiplele cazuri în care fochistul este și paznic, mecanic etc. sau îngrijitoarea este și bucătăreasă, spălătoreasă, supraveghetor etc.

2.
Referitor la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice, precum și a unor măsuri de reformă privind autoritățile administrației publice locale și funcționarii publici, exprimată de domnul președinte Hancescu a fost că federația noastră nu susține TITLUL V Măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar și Anexa nr. 3 la acest proiect, F.S.L.I. a precizat că nu este de acord cu trecerea palatelor copiilor în coordonarea  administrativă a consiliilor județene și a cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare în coordonarea administrativă a consiliilor locale, deoarece se va ajunge la desființarea acestora de către autoritățile administrației publice locale, care nu dispun de fondurile necesare  pentru finanțarea celor aproximativ 7.000 de posturi existente la nivelul palatelor copiilor, cluburilor copiilor și elevilor și cluburilor sportive școlare. Ulterior, în data de 31.10.2013, am transmis, în scris, comisiilor de învățământ ale Senatului României și Camerei Deputaților, viceprim-ministrului Liviu Nicolae Dragnea  și ministrului educației naționale, domnul Remus Pricopie, punctul de vedere al federației noastre referitor la acest proiect de lege (materiale transmise ieri organizațiilor sindicale afiliate, prin e-mail).

3.
Referitor la depolitizarea învățământului, președintele F.S.L.I. a susținut  în fața membrilor comisiei de învățământ din Senat că, în dobândirea funcției de director al unității de învățământ, rolul determinant trebuie să revină colectivului unității și nu factorilor politici. Din punctul  nostru de vedere, o asemenea măsură este posibilă prin inserarea în Legea educației naționale a unei prevederi conform căreia cadrele didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unei funcții de conducere din unitățile de învățământ să depună la dosarul de concurs avizul conform, favorabil, al consiliului profesoral al unității de învățământ care organizează concursul/pentru care se organizează concursul.

F.S.L.I. a propus ca, în regim de urgență, să înceapă discuțiile la proiectul legii educației naționale, un proiect care, în mod real, să fie supus dezbaterii publice, cu implicarea reprezentanților salariaților din învățământ, a părinților, elevilor și a tuturor celorlalți beneficiari direcți sau indirecți ai educației, astfel încât să avem o lege a educației care să satisfacă nevoile și așteptările tuturor actorilor și beneficiarilor sistemului de învățământ.

4.
 În ceea ce privește debirocratizarea sistemului de învățământ, Președintele F.S.L.I., domnul Simion Hancescu, a susținut în comisia de specialitate a Senatului, necesitatea eliminării volumului uriaș de hârtii și situații care sunt solicitate personalului didactic de către funcționarii din inspectoratele școlare și de cei din Ministerul Educației Naționale, documente lipsite de relevanță, care zac uitate în sertare. Președintele F.S.L.I. le-a explicat senatorilor că, la nivelul unităților de învățământ, există un număr de 48 de comisii din care fac parte cadrele didactice și că, în cadrul fiecărei comisii, se întocmesc diverse documente și situații irelevante pentru calitatea actului de instrucție și educație. De aceea, F.S.L.I solicită o analiză serioasă la nivelul M.E.N. privind numărul comisiilor care trebuie să funcționeze într-o unitate școlară, astfel încât dascălii să-și poată împlini menirea – educarea generațiilor viitoare – și nu să fie „îngropați” în hârtii. Personalul didactic trebuie să se ocupe de procesul instructiv – educativ, de îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor și a propriei pregătiri profesionale și nu să își dedice activitatea întocmirii de situații și evidențe lipsite de relevanță în activitatea profesională!
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României a solicitat Ministerului Educației Naționale ca, împreună cu federațiile sindicale din învățământul preuniversitar, să stabilească un calendar clar în ceea ce privește debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

Menționăm că această informare s-a dorit a fi transmisă organizațiilor afiliate, după ședința comisiei paritare de la nivelul M.E.N.,  care trebuia să se desfășoare astăzi, 01.11.2013, în urma numeroaselor solicitări ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Din păcate, această ședință s-a amânat, la propunerea domnului ministru Remus Pricopie, care dorește să participe la  ședința comisiei paritare în cadrul căreia se discută modul de aplicare al O.U.G. nr. 77/2013, dar care nu poate fi prezent astăzi.

DEPARTAMENTUL  COMUNICARE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu