duminică, 24 noiembrie 2013

REFERENDUM FSLI PENTRU GREVĂ GENERALĂ                                               REFERENDUM
pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei generală începând cu data de 9 decembrie 2013


Având în vedere că:
1. În urma numeroaselor demersuri și a acțiunilor de protest organizate de F.S.L.I., Guvernul Romaniei a acordat:
    -o majorare a salariilor de doar 10% numai pentru personalul didactic cu o vechime mai mică de 6 ani în învățământ;
    -un procent de aproximativ 3,4 % din P.I.B. educatiei si cercetarii pentru anul 2014;
2.Salariații din  învățământ solicită, printre altele:
    -acordarea unei majorări salariale de 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru profesorii dedutanți, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, ceea ce ar însemna practic aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008;
   - respectarea L.E.N., în sensul acordării a 6% din P.I.B. pentru educație începând cu anul 2014;
   - reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu peste 15%;
   -majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă și aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor;
 - debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și a evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;
3. Conform estimărilor făcute de M.F.P., până în anul 2017 veniturile în învățământ ar urma să crească cu doar 11%;
4. Salariul mediu net în învățământ în anul 2008 a fost cu 13% mai mare decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 514 md. lei, iar în anul 2013 acesta este cu 13% mai mic decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 625 md. lei. De asemenea, salariul mediu net în învățământ în anul 2013 este cu 60% mai mic decât salariul mediu net în administrație;
5.  Au venit propuneri din partea  a numeroși membri de sindicat de a declanșa greva generală;
6. În jurul datei de 9.12.2013 încep discuțiile în plenul Parlamentului la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014,

Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I., întrunit în data de 20.11.2013, a hotărât efectuarea unui Referendum în rândul membrilor de sindicat afiliați, pentru declanșarea grevei generale în  învățământ începând cu data de 9 decembrie2013.
Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, pe perioada grevei generale se suspendă drepturile salariale.TABEL NOMINAL

cu membrii de sindicat care își exprimă opțiunea pentru declanșare a grevei generale începând cu data de 9 decembrie 2013

Nr.
crt.
Numele și prenumele
Grevă generală
Semnătura
DA
NU                                                                                        Lider de sindicat,
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu