luni, 26 septembrie 2011

Solicitare lista directorilor numiți cu delegație și legalitatea numirii lor

Am solicitat azi ISJ-ului să ne pună la dispoziție lista directorilor numiți prin delegație, și să specifice cazurile care nu sunt legale.
Iată conținutul adresei înaintate azi la ISJ.

CĂTRE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE


Prin prezenta adresă vă solicităm, în baza dispozițiilor art. 30 alin. 3 din Legea dialogului social nr. 62/2011 și a prevederilor Legii nr. 544/2001 vă solicităm copii după deciziile de numire a directorilor /directorilor adjuncți în unitățile de învățământ din județul Satu Mare. De asemenea, vă solicităm să ne comunicați dacă toate persoanele numite prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile de directori/ directori adjuncți îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru exercitarea acestei funcții.
În acest sens, arătăm că, conform art. 25 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 „Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel”.
De asemenea, Legea educației naționale nr. 1/2011, prevede, în art. 257: „funcția de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului național de experți în managementul educațional”. Datorită faptului că la data intrării în vigoare a Legii educației naționale corpul național de experți în managementul educațional nu exista, M.E.C.T.S. a emis ordinul nr. 3753/2011, care în art. 9 prevede că „Până la formarea corpului național de experți, ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control se poare realiza prin detașare în interesul învățământului, cu respectare dispozițiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011”.
Prin urmare, ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți se face în baza Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul nr. 3142/2006, așa cum a fost modificată și completată prin Ordinul nr. 5617/2006 și prin Ordinul nr. 3567/2010.
Conform art. 5 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul nr. 3142/2006, cu modificările și completările ulterioare „Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectorul şcolar general numeşte, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, director prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv”. Iar conform art. 2 alin. 1 din aceeași metodologie condițiile de ocupare a funcției de director/director adjunct sunt:
„a) condiţiile de studii prevăzute la alin. (2);
b) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, au cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedră de cel puţin 5 ani;
c) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Bine" sau "Foarte bine" în ultimii 3 ani şi nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
f) la data susţinerii concursului, au vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.”

Cu respect,
Prof. Oprea Victor
Președinte SLI Satu Mare,

sâmbătă, 24 septembrie 2011

MECTS continuă să dea dispoziții ilegale

Printre multele ilegalități care există în ordinele și instrucțiunile date de Ministerul Educației, cităm una recentă, și anume Instrucțiunile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2011-2012 - Instrucțiunea 5 din 22.IX.2011.
Sindicatele nu sunt consemnate la participarea concursurilor. Oare legiuitorii au de ascuns ceva? Sau poate că MECTS dorește să dea naștere la mai mari suspiciuni privind corectitudinea angajărilor din sistemul de învățământ?
Oare reprezentanții MECTS au uitat de conținutul Legii Educației Naționale, și de articolele Codului Muncii, care prevăd în asemenea situații participarea reprezentanților sindicali.
Probabil că MECTS nu are suficiente dosare în instanțele tribunalelor, și mai doresc sporirea lor.
Nu mai știm ce să credem. Chiar nu se mai respectă nici o lege în țara asta? Chiar s-a răsturnat lumea cu picioarele în sus?
Dumnezeu să dea zile românilor, să treacă cumva peste această guvernare stupidă.

Victor Oprea

vineri, 23 septembrie 2011

Apel către parlamentarii României

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ face apel la deputații României să nu susțină proiectul privind amânarea plății drepturilor restante ale bugetarilor care au acționat statul în judecată. Potrivit deciziei parlamentarilor din Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților angajații de la stat care au câștigat procesele ar trebui să își primească drepturile în intervalul 2012-2016, respectiv 5% din valoarea titlului executoriu în 2012, 10% - 2013, 25% -2014, 25% - 2015 și 35% - 2016.
“Considerăm că punerea în aplicare a acestei decizii reprezintă un abuz dar și o încălcare gravă a principiilor unui stat de drept. Din păcate, hotărârile justiției sunt din nou încălcate iar rolul puterii judecătorești este minimalizat”, a declarat Simion Hancescu, președinte FSLI.
Anunțăm pe această cale că în ziua votului din Plenul Camerei Deputaților o delegație a federației noastre va depune un memoriu la Parlament prin care vom solicita deputaților să nu voteze favorabil acest proiect de act normativ.
Vă reamintim că la nivelul federației noastre peste 170.000 de membri de sindicat au câştigat în instanţă majorarea salariilor cu 33,4% pentru perioada octombrie 2008-decembrie 2009, potrivit Legii 221/2008. Colegii noștri nu au intrat în posesia acestor drepturi din cauza Guvernului României care au avut alte “priorități” decât respectarea unor drepturi cetățenești.

APROAPE DE OAMENI

Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ

(articol aparut in Tribuna Invatamantului nr. 1115 / 12-18.09.2011)
Dezastru, vinovătie, nemultumiri, supărare. Sunt cuvinte grele care s-au regăsit, din păcate, în descrierea educatiei din acest an. Dezastrul... examenului de bacalaureat. S-a anuntat cu surle si trâmbite că rezultatele din acest an au fost cu mult sub asteptări, o adevărată catastrofă a învătământului românesc. După „fotografierea” situatiei s-au căutat vinovatii. Părintii, elevii, profesorii, Ministerul Educatiei, societatea, cine poartă culpa nestiintei? As spune că fiecare dintre părti se face responsabilă. Evident că au început nemultumirile, iar supărarea a fost inevitabilă mai ales că dezastrul bacalaureatului a fost cu... bis.
Ceea ce nimeni nu a făcut a fost să găsească si solutii pentru a rezolva această problemă majoră a scolii românesti si este foarte probabil ca anul viitor să o luăm de la capăt: aceleasi rezultate slabe, aceeasi lipsă de solusii. Ne-am întrebat de ce nu se mai învasă, de ce sunt elevii plictisisi sau profesorii tracasati? Ar trebui să ne gândim la un mod de a reorganiza sistemul de învătământ. Programele scolare trebuie să fie aerisite, astfel încât materia predată să ofere elevilor informatiile de care au nevoie. Avem nevoie de mai multă practică, pentru a forma muncitori calificati, iar sistemul de evaluare, cel putin la examenul de bacalaureat, trebuie să fie diferentiat în functie de competentele elevului.
Părintii sunt la fel de importanti ca si profesorii atunci când este creionat caracterul unui elev. Acestia trebuie să înteleagă faptul că un copil îsi dă interesul pentru învătătură dacă si părintele îi insuflă acest lucru.
Nu vreau să fac o analiză a bacalaureatului sau a sistemului de învătământ, pentru că asta facem cu totii de foarte mult timp. Analizăm, criticăm, ne facem că luăm măsuri, dăm sanctiuni. Ceea ce nu se întelege este rolul fiecăruia dintre noi în acest sistem mare, numit „educatie”.

INCEPUT PENTRU O SCHIMBARE
Anul scolar 2011-2012 este un început pentru schimbare. Primul lucru de care trebuie să dăm dovadă, atunci când vorbim de schimbare, este responsabilitatea. Implicarea în viata comunitătii, retrezirea spiritului civic sunt două dintre elementele importante care vor trasa traiectoria sindicală. Încercăm să fim mai aproape de cadrele didactice chiar de la primul pas făcut în sistem. Vom deveni principalii lor consilieri, astfel încât să transformăm profesia de cadru didactic în ceea ce era pe vremuri, admirată, respectată si plină de satisfactii. De aceeasi consiliere vor beneficia si pe parcursul carierei didactice. Totodată serviciile pe care le vom oferi se vor axa foarte mult pe formarea profesională. În plus, prin intermediul proiectelor vrem să ne implicăm inclusiv în reconversia profesională a membrilor de sindicat având în vedere instabilitatea de pe piata muncii.
Parteneriatele cu organizatii sindicale din străinătate vor fi una dintre sursele „aprovizionării” cu experientă. Vom învăta de la altii cum au făcut ca sindicatul să nu rămână cu o imagine învechită a iesirilor în stradă, a pancartelor sau a sloganurilor rostite, de cele mai multe ori către oameni impasibili.
Ne vom îndrepta privirea si către cei care se pregătesc de absolvirea studiilor superioare si au ca optiune profesională învătământul, printr-o caravană care se va desfăsura în cadrul parteneriatului încheiat între Departamentul pentru Tineret al federatiei si universitătile din tară. Vrem să le explicăm ce înseamnă să stai la catedră, să predai lectia, să evaluezi un elev, să notezi o absentă în catalog. Pare simplu, dar e complicat, pentru că pe umerii dascălilor atârnă responsabilitatea. Dacă vor întelege acest lucru vor fi în stare să ia o decizie mult mai bună, atât pentru ei cât si pentru elevii pe care îi vor avea sub coordonare. Este una dintre modalitătile prin care încercăm să diminuăm numărul suplinitorilor necalificati.
Obiectivele noi nu ne vor face să uităm de alte probleme pe care le au colegii nostri. Salarizarea care să se ridice la asteptările cadrelor didactice rămâne o prioritate pentru federatia noastră. Din păcate, însă cei care au putere de decizie sunt cei aflati la guvernare. O finantare reală, cu cel putin 6% din Produsul Intern Brut se impune dacă vrem să avem calitatea, despre care spunem cu totii că are nevoie educatia din România.

NEVOIA DE A CONSTRUI
Am spus întotdeauna, calitatea în educatie nu se poate face fără motivarea materială a oamenilor si fără investitii. Gânditi-vă la sistemele de învătământ din străinătate, care sunt considerate de guvernele statelor respective, priorităti. Problema finantării educatiei a fost abordată si în forurile de conducere ale Uniunii Europene, acestea atrăgând atentia că există tări unde educatia primeste fonduri insuficiente. România este printre acestea.
Pentru a fi în sprijinul colegilor nostri si pregătiti să intervenim ori de câte ori au nevoie este foarte important să le cunoastem cerintele. „Aproape de oameni”, este deviza care va contura toate actiunile pe care dorim să le facem în acest an, dar oamenii trebuie să stie ce să ne ceară, pentru ca noi să le oferim ceea ce este util pentru ei. Vom dezvolta un parteneriat si mai solid, dar pentru acest lucru avem nevoie de încredere reciprocă.
Noul an scolar va fi cel al verbului „a construi” si cred că fiecare dintre noi va putea să facă acest lucru, dacă stie unde să caute resursele de care are nevoie. Cred în dragostea fată de copii, în respectul pentru profesie si în devotamentul pe care încă le mai au cadrele didactice. Sper ca si societatea românească si cei care o conduc să aprecieze efortul depus de dascălii care învată copiii să scrie, să socotească, să îsi facă un drum în viată. Succes tuturor în noul an școlar!

duminică, 18 septembrie 2011

Următoarele procese câștigate

La tribunalul Satu Mare:
1. Scoala Tasnad Dosar Nr. 3908/83/2011
2. SAM TURT dosar nr 3363/83/2011 Proces indemnizatie de concediu 25%.
3. Grup Scolar "Ionita G. Andron" Negresti - Oas, dosar nr. 3363/83/2011 proces Legea 221 (50%)
4. Colegiul "Ion Slavici" SM Dosar nr. 2960/83/2011 proces 221.
5. Scoala cu clasele I-VIII Tiream, proces 221.
6. Grup Scolar "Ionita G. Andron" Negresti -Oas, dosar nr. 2764/83/2011 procesul 15,5%
7. Grup Scolar "Ionita G. Andron" Negresti -Oas, dosar nr. 2763/83/2011 proces 25%
8. Şcoala cu cls. I-VIII Ciumesti Dosar nr. 2762/83/2011
9. Grup Scolar Ardud Dosar Nr. 2322/83/2011
10. Liceul Teoretic German JOHANN ETTINGER SM, dosar nr. 2321/83/2011 proces 25%
11. Scoala cu cls. I-VIII Lucian Blaga Dosar Nr. 2166/83/2011
12. Scoala cu clasele I-VIII Vama Dosar Nr. 2165/83/2011
13. Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva SM Dosar nr. 2164/83/2011
14. Scoala cu cls. I-VIII Grigore Moisil Dosar Nr. 1979/83/2011 proces 15,5%

Cu stima,
Victor Oprea

joi, 15 septembrie 2011

LEGAT DE VIAȚA COLEGILOR DE LA FEN

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI NAŢIONAL FEN DIN 7 SEPTEMBRIE 2011

Consiliul Naţional FEN a dezbătut în 7 septembrie 2011 propunerea de fuziune între federaţiile sindicale din învăţământ FEN şi FSI „ Spiru Haret”, care constituie în prezent „ ALIANŢA FEDERAŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT” (AFI), structură care a luat fiinţă la 10.09.2010, în baza acordului negociat şi încheiat între părţi.
În luna decembrie 2010 conducerea FSI „ Spiru Haret”şi d-na Maria Popa, vicepreşedinte FEN au solicitat imperativ să se treacă la pasul următor, în cadrul alianţei şi anume fuziune celor două federaţii sindicale.
Având în vedere propunerile avansate privind fuziunea, în mai multe runde de negociere, în perioada ianuarie – iunie 2011, de către reprezentanţii FSI „ Spiru Haret”, respectiv ca numele noii structuri să nu încludă sintagma „FEN”, funcţiile de conducere , la vârf să nu includă nici o persoană din actuala conducere FEN , precum şi alte aspecte, apreciem că nu pot fi acceptate asemenea condiţii.
Întrucât , prin adresa , înregistrată la FEN cu nr. 173/3.08.2011, d-na Maria Popa , preşedintă a Sindicatului Învăţământ Sector 5 Bucureşti, aduce la cunoştiinţă retragerea din Federaţia Educaţiei Naţionale şi afilierea la FSI „ Spiru Haret”, constatăm că a fost încălcat Acordul de asociere între cele două federaţii sindicale, dacă solicitarea de afiliere a Sindicatului Învăţământ Sector 5 Bucureşti a fost aporbată de către conducerea FSI „ Spiru Haret”. Aceasta întrucât am stabilit să nu admitem migrarea membrilor de sindicat de la o federaţie la alta.
În aceste condiţii Consiliul Naţional FEN hotărăşte :
1. suspendarea Acordului de asociere între cele două federaţii, încheiat la 10.09.2010, până la clarificarea situaţiei generate de acceptarea sau neacceptarea afilerii Sindicatului Învăţământ Sector 5 Bucureşti de către conducerea FSI „ Spiru Haret”.
2. în condiţiile în care divergenţele privind aplicarea prevederilor Acordului de asociere vor fi clarificate, în sensul în care vom constata că acesta nu a fost încălcat de către conducerea FSI „ Spiru Haret” , suntem deschişi la reluarea negocierilor privind o eventuală fuziune între cele doua structuri sindicale, dacă reprezentanţii FSI „Spiru Haret” vor avansa alte propuneri , sau vor accepta şi propunerile noastre.
În spiritul unei conlucrări corecte, în interesul salariaţilor pe care îi reprezentăm, al respectării importanţei unităţii mişcării sindicale , în general şi a celei din sistemul de învăţământ , în special, solicităm conducerii FSI „ Spiru Haret” să aducă clarificările care se impun faţă de situaţia creată.
Consiliul Naţional FEN

marți, 13 septembrie 2011

AM CÂȘTIGAT BĂTĂLIA DE LA GRUPUL ȘCOLAR DIN NEGREȘTI

Felicitări colectivului de dascăli de la Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron” Negrești -Oaș. Au câștigat bătălia contra numirii politice, câștigându-și dreptul la autodeterminare, și recâștigarea Mîndriei de Dascăl.
Noul director este doamna Lohan Viorica, fosta directoare adjunctă. Felicitări și dânsei.
Bătălia a fost câștigată de colectivul de la Negrești, datorită faptului că este un colectiv foarte unit, și pentru că au dat dovadă de curaj deosebit.
Mulțumim de asemenea tuturor celor care au ajutat, și celor care au stat lângă colegii de la Negrești, în clipele grele.
FELICITĂRI ÎNCĂ ODATĂ.
Citiți și presa.
Voi reveni cu amănunte.

Victor Oprea
președinte SLI Satu Mare.

luni, 12 septembrie 2011

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ – DASCĂLII DE LA GRUPUL ȘCOLAR DIN NEGREȘTI-OAȘ AU FOST PREZENȚI LA ȘCOALĂ DAR AU REFUZAT ORICE ACTIVITATE

      Protestele continuă la Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron” din Negrești-Oaș. Prima zi de școală profesorii au refuzat să participe la deschiderea anului școlar, nu au intrat la ore, și au refuzat să colaboreze cu noul director numit.
      Prezent fiind, reprezentantul SLI Satu Mare, prof. Oprea Victor a făcut apel la calm, și la implicarea urgentă a factorilor responsabili în vederea dezamorsării situației, și rezolvarea problemei. Liderul SLI a arătat că este cu totul inexplicabil ca până în prezent ISJ Satu Mare nu s-a implicat sub nici o formă în vederea rezolvării situației, cu toate că memoriul a fost depus încă de săptămâna trecută la secretariatul ISJ ului. În aceste condiții ne punem întrebarea firească: În ce măsură ISJ este interesat de bunul mers al învățământului sătmărean, dacă nu intervine de urgență în astfel de situații grave. Sau așteaptă ca situația să se agraveze și mai mult?
      Domnul director a anunțat până acum de două ori că își va da demisia. Dar se pare ca între timp s-a răzgândit. Întrebat fiind de ce s-a răzgândit a răspuns astfel: ”M-am gândit să îmi dau demisia, dar am fost impulsionat de mai multe persoane din afara școlii. Pentru fiecare cadru didactic care mă contestă, există alte 10 persoane din afara școlii care mă îndeamnă să rămân.”
      Festivitatea de deschidere a anului școlar a fost compromisă, deoarece nici un cadru didactic nu a fost prezent pe platou. Prezidiul era gol. Numai proaspătul numit director, panicat, se plimba în sus și jos.


      Specificăm că noul director nu a reușit să urnească colectivul de cadre. Nu a reușit să definitiveze catedrele. Școala a avut azi un orar improvizat, orar construit fără să existe catedrele împărțite. Domnul director Hotca, acumulează în continuare minusurile ca manager, deoarece nu a reușit să realizeze nimic din toate măsurile organizatorice obligatorii unui manager în vederea începerii noului an școlar.
      Este un haos administrativ total. Directorul nu este ascultat de nimeni. Directoarea adjunctă și-a dat demisia. Catedrele nu sunt împărțite cadrelor didactice. Imposibilitatea directorului de a convoca și de a ține o ședință de consiliu de administrație. Numirea șefilor de catedre este ilegală, deoarece nu se bazează pe propunerile venite din partea catedrelor. Diriginții au fost numiți fără consultarea comisiei diriginților.
      Dimineața a fost prezentă Președinta Comitetului de Părinți pe școală, care a afirmat că, în urma ședinței pe care a avut-o cu părinții, au hotătât să sprijine acțiunea colectivului de cadre din școlă, și că nu sunt de acord cu numirea noului director, în condițiile în care școala a funcționat foarte bine.
      În cadrul ședinței de dimineața, colegii au arătat că întocmirea catedrelor și luarea tuturor măsurilor necesare pentru a porni cursurile în bune condiții, este de regulă rezultatul muncii colective a cadrelor didactice, cel târziu din 1 septembrie până la data începerii cursurilor. Deci, chiar dacă situația se rezolvă urgent, va trebui cel puțin o săptămână să se pună pe roate începutul anului școlar. Deci orice amânare a soluționării problemei are efecte grave.
Specificăm că Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron” nu este o școală oarecare. Este o școală importantă, cu rezultate remarcabile în pregătirea elevilor, unde funcționează în jur de 1000 de elevi de ciclul gimnazial și liceal. Cine vrea să își bată joc de o asemenea instituție, va trage cu siguranță mai târziu toate minusurile.
      Colegii au afișat o pancartă pe care scrie un articol din Legea Educației Naționale (vedeți poza).      Cadrele didactice de la Grupul Școlar din Negrești, doresc doar un singur lucru, și anume să se respecte legea.
      Credem că orice colectiv de cadre didactice trebuie să aibă libertatea de autodeterminare, în condițiile în care există o competență tot mai mare între școli.
      Mâine protestul continuă. Cadrele didactice sunt hotărâte să nu nu intre la ore până când nu se rezolvă problema lor.


Victor Oprea
SLI Satu Mare.

joi, 8 septembrie 2011

SCRISOARE DESCHISĂ DOMNULUI HOTCA OVIDIU -DIRECTOR LA GR. ȘC. ”IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ

Stimate domn director Hotca Ovidiu,
În primul rând, Sindicatul Liber Satu Mare vă felicită pentru diplomele pe care le-ați obținut, ca rezultat al pregătirii dumneavoastră de specialitate și pregătirea managerială. Considerăm că pregătirea de specialitate și pregătirea managerială este indispensabilă oricărei persoane care aspiră la funcția de manager, condiție absolut necesară dar nu și suficientă. După cum ați învățat probabil la cursurile de management educațional, managerul trebuie să aibă mai multe calități. În primul rând trebuie să fie acceptat de colectiv, ideal ar fi să fie și dorit, iubit, și să reprezinte un model de urmat.
În al doilea rând, am constatat cu mare tristețe situația care s-a creat la Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron” din Negrești –Oaș, școală unde ați fost numit recent director. Sindicatul Liber Satu Mare își exprimă îngrijorarea față de situația care s-a creat prin numirea dumneavoastră în funcția de director, lucru nediscutat și neacceptat de colectivul din care faceți parte.
Colectivul de cadre didactice nu vă dorește ca director, nu dorește să colaboreze cu domnia voastră. Așa cum s-a predat și la cursurile de management școlar, la care ați participat cu siguranță și dumnevoastră, o școală nu se poate conduce de unul singur. Este nevoie de un întreg colectiv de cadre, și mai mult decât atât, este necesar să se formeze o adevărată echipă, căci numai munca în echipă poate duce în timp la rezultate manageriale, sau la rezultate de orice altă natură. Sunteți într-o situație ingrată, deloc de invidiat, deoarece sunteți pus în situația de a conduce o școală de unul singur. Colectivul de cadre didactice refuză colaborarea cu dumneavoastră, și refuză și începerea cursurilor acestui an școlar.
Având în vedere situația în care vă aflați, situație de a conduce o școală unde nu sunteți dorit și nici măcar acceptat, cum veți putea realiza obiectivele manageriale pe care le aveți fixate probabil, chiar dacă până în prezent nu le-ați împărtășit colegilor? Probabil că nu veți dori ca ascensiunea dumneavoastră, despre care ați vorbit în presă, să se soldeze cu un eșec, care poate să vă urmărească o lungă perioadă de timp, sau poate chiar să vă elimine din competiția reală spre funcții manageriale.
Având în vedere această situație deosebit de dificilă, și îngrijorătoare, în care a ajuns Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron”, Sindicatul Liber Satu Mare vă roagă respectuos să vă prezentați demisia de onoare. Ați face un mare beneficiu școlii și învățământului sătmărean. Căci ați demonstra că sunteți o persoană realistă, o persoană care nu degeaba și-a obținut diploma de master în managementul educațional. Pe de altă parte ați face bine colectivului de cadre didactice, elevilor și părinților, dezamorsând astfel situația conflictuală, lăsând loc unei alte persoane care să fie acceptat de colectivul de cadre didactice.
Rămânem cu speranța că veți cântări cuvintele noastre din această scrisoare.
Sindicatul Liber Satu Mare vă urează un an nou școlar pline de realizări. Să străbateți urcușuri spre adevărate funcții manageriale și nu către funcții impuse politic.
Cu deosebit respect,

Biroul Operativ al Sindicatului Liber Satu Mare,
președinte prof. Oprea Victor.

miercuri, 7 septembrie 2011

Dascălii de la Grupul Școlar din Negrești Oaș refuză începerea anului școlar

SZATMAR TV: http://szatmartv.ro/?p=17506

SĂTMĂREANUL: http://www.satmareanul.net/2011/09/07/numire-de-director-controversata/


INFORMAȚIA ZILEI: http://www.informatia-zilei.ro/sm/educatie/profesori-de-la-liceul-ionita-g-andon-negresti-oas-protesteaza-impotriva-numirii-directorului-ovidiu-hotca/

În urma discuțiilor de azi pe care l-am purtat cu colectivul de cadre didactice de la Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron" Negrești Oaș, au reieșit următoarele aspecte:

Colectivul de cadre didactice de la Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron” din Negrești Oaș, refuză începerea anului școlar, nemulțumiți fiind de impunerea cu forța și numirea prin fax, pe criterii politice a unei persoane neacceptate de colectivul de cadre.
La numirea în funcție, ISJ-ul nu s-a consultat cu nimeni. Nici din școală și nici de la Consiliul Local. Ca și alți directori parașutați politic, și această persoană s-a trezit director peste noapte în urma unei numiri trimise prin fax (și acela cu mare întârziere).
Spunem din nou că: Sindicatul Liber Satu Mare, militează și în continuare, ca și până în prezent, pentru aceleași lucruri: Desființarea urgentă a tuturor numirilor politice de directori. Urgentarea apariției, finalizării și aplicării metodologiilor din învățământ. Organizarea de concursuri pentru directorii și directorii adjuncți. Numirile deci să fie făcute pe criterii de competență managerială și nicidecum după ordinele oarbe date de cele mai multe ori de către niște politruci semianalfabeți, care nu pricep absolut nimic din întregul mers al Învățământului.
Competența managerială este o condiție necesară dar nu și suficientă.
Persoana care urmează să fie numită în funcție trebuie neapărat să primească acceptul colectivului. Acceptul Consiliului Profesoral al unității de învățământ, nicidecum numiri trimise prin fax. RUȘINE!
SLI SM sprijină inițiativa colectivului de cadre didactice (SLI si FEN) de la Grupul Școlar ”Ioniță G. Andron” din Negrești Oaș, și dă tot sprijinul pentru ca acțiunile lor să se finalizeze cu succes.
Urmăriți știrile de seară la NordVest TV (cine nu prinde, poate urmări online), Realitatea TV, azi sau mâine la știri,Szatmar TV, și alte posturi.
Presa: Informația Zilei, ș.a.

Cu stimă,
V. Oprea
p.s. Domnii Lideri de la FEN au lipsit și de data aceasta. Oare din ce motive? De ce nu a venit nimeni de la FEN să stea lângă membrii lor, cu toate că au fost și dânșii invitați de către organizația FEN din școală.