joi, 15 septembrie 2011

LEGAT DE VIAȚA COLEGILOR DE LA FEN

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI NAŢIONAL FEN DIN 7 SEPTEMBRIE 2011

Consiliul Naţional FEN a dezbătut în 7 septembrie 2011 propunerea de fuziune între federaţiile sindicale din învăţământ FEN şi FSI „ Spiru Haret”, care constituie în prezent „ ALIANŢA FEDERAŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT” (AFI), structură care a luat fiinţă la 10.09.2010, în baza acordului negociat şi încheiat între părţi.
În luna decembrie 2010 conducerea FSI „ Spiru Haret”şi d-na Maria Popa, vicepreşedinte FEN au solicitat imperativ să se treacă la pasul următor, în cadrul alianţei şi anume fuziune celor două federaţii sindicale.
Având în vedere propunerile avansate privind fuziunea, în mai multe runde de negociere, în perioada ianuarie – iunie 2011, de către reprezentanţii FSI „ Spiru Haret”, respectiv ca numele noii structuri să nu încludă sintagma „FEN”, funcţiile de conducere , la vârf să nu includă nici o persoană din actuala conducere FEN , precum şi alte aspecte, apreciem că nu pot fi acceptate asemenea condiţii.
Întrucât , prin adresa , înregistrată la FEN cu nr. 173/3.08.2011, d-na Maria Popa , preşedintă a Sindicatului Învăţământ Sector 5 Bucureşti, aduce la cunoştiinţă retragerea din Federaţia Educaţiei Naţionale şi afilierea la FSI „ Spiru Haret”, constatăm că a fost încălcat Acordul de asociere între cele două federaţii sindicale, dacă solicitarea de afiliere a Sindicatului Învăţământ Sector 5 Bucureşti a fost aporbată de către conducerea FSI „ Spiru Haret”. Aceasta întrucât am stabilit să nu admitem migrarea membrilor de sindicat de la o federaţie la alta.
În aceste condiţii Consiliul Naţional FEN hotărăşte :
1. suspendarea Acordului de asociere între cele două federaţii, încheiat la 10.09.2010, până la clarificarea situaţiei generate de acceptarea sau neacceptarea afilerii Sindicatului Învăţământ Sector 5 Bucureşti de către conducerea FSI „ Spiru Haret”.
2. în condiţiile în care divergenţele privind aplicarea prevederilor Acordului de asociere vor fi clarificate, în sensul în care vom constata că acesta nu a fost încălcat de către conducerea FSI „ Spiru Haret” , suntem deschişi la reluarea negocierilor privind o eventuală fuziune între cele doua structuri sindicale, dacă reprezentanţii FSI „Spiru Haret” vor avansa alte propuneri , sau vor accepta şi propunerile noastre.
În spiritul unei conlucrări corecte, în interesul salariaţilor pe care îi reprezentăm, al respectării importanţei unităţii mişcării sindicale , în general şi a celei din sistemul de învăţământ , în special, solicităm conducerii FSI „ Spiru Haret” să aducă clarificările care se impun faţă de situaţia creată.
Consiliul Naţional FEN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu