vineri, 18 iulie 2014

REVENDICĂRI FSLI


Către, 
GUVERNUL ROMÂNIEI, 
DOMNULUI PRIM - MINISTRU VICTOR - VIOREL PONTA 
STIMATE DOMNULE PRIM - MINISTRU,


Către,
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE,
DOMNULUI MINISTRU REMUS PRICOPIE,
DOMNULE MINISTRU,


Către,
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,
DOMNULUI PREȘEDINTE VICTOR -VIOREL PONTA
DOMNULE PREȘEDINTE,


Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ, întrunit în şedinţă în data de 9 iulie 2014, în numele celor 175.000 de membri ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vă solicită următoarele:
         1.   Adoptarea unui act normativ în domeniul salarizării personalului didactic, prin care, în perioada 2015-2017, să se asigure o creştere anuală, cu 10%, a salariilor acestei categorii de personal.
           2.   Creşterea veniturilor personalului nedidactic, prin aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, sau prin adoptarea unui act normativ care să permită plata orelor suplimentare, tară a se depăşi 360 de ore anual, avându-se în vedere faptul că, în ultimii ani, măsura suspendării ocupării posturilor vacante/devenite vacante a condus la creşterea substanţială a volumului de muncă prestat de această categorie de salariaţi.

Se impune, totodată, adoptarea unui act normativ care să permită ocuparea posturilor vacante / care se vacantează, conform principiului „unu la unu", în condiţiile în care, începând cu data de 07 iulie 2014, prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 au fost repuse în vigoare, ca urmare a respingerii, prin Legea nr. 92/2014, a ordonanţei de urgenţă nr. 77/2013.
3. Elaborarea, în regim de urgenţă, a unui Proiect de lege a educaţiei naţionale,care să cuprindă în mod obligatoriu şi Statutul Personalului din învăţământ şi care să poată intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015
      4.  Modificarea radicală a programelor şcolare, inclusiv a celor de la clasele I-îi şi a Il-a schimbate relativ recent, precum şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă.

             5.  Reducerea substanţială a birocraţiei din sistemul de învăţământ preuniversitar, flagel care a afectat negativ calitatea actului instructiv-educativ.

Domnule Prim-Ministru, (Domnule Ministru, Domnule Președinte)

Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ vă solicită în mod respectuos, în calitatea domniei voastre de prim - ministru al României şi de preşedinte al principalului partid politic, ca, până la data începerii anului şcolar 2014-2015, Guvernul României să-şi precizeze oficial poziţia faţă de aceste cerinţe ale salariaţilor din învăţământ, astfel încât, în cadrul şedinţei Colegiului din prima decadă a lunii septembrie, să se evalueze soluţiile propuse de executiv şi să se decidă în consecinţă.
Cu respect,
Președinte FSLI 
prof. SIMION HANCESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu