joi, 19 septembrie 2013

SOLICITĂRILE MEMBRILOR DE SINDICAT AFILIAȚI LA FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
Acum, la început de an școlar 2013-2014, membrii de sindicat afiliați la F.S.L.I., solicită Guvernului României și Ministerului Educației Naționale, următoarele :


·        Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație, conform art.8 din Legea Educației Naționale și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public;
    Termen: data adoptării, de către Guvernul României, a proiectului Legii Bugetului de stat pentru anul  2014

·        Modificarea Legii educației naționale, inclusiv în ceea ce privește statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent și să conducă la creșterea calității actului de instrucție și educație, dar și la creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor. Principalele modificări care se impun sunt:

    - Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
    - Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
    - Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
    -   Reintroducerea sporului de doctorat;
     - Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
    - Acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
    -  Introducerea posibilității dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;
    Termen: 30 Noiembrie 2013


·        Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1. Aceasta este singura soluție pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă și tinerii performanți să fie atrași către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariați, le permit un trai sub limita de subzistență;
    Termen: înainte de adoptarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2014

·        Depolitizarea învățământului în sensul că, în dobândirea funcției de director al unității de învățământ, rolul determinant să revină colectivului unității și nu factorilor politici;
   Termen: 30 Aprilie 2014

·        Regândirea  programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele dobândite, pentru a face față cerințelor în schimbare și competiției de pe piața forței de muncă;
   Termen: 31 August 2014.
Reincadrarea consilierilor scolari la unitatile unde lucreaza (adaugat ulterior)

        

         În situația în care Guvernul nu își va manifesta expres intenția de a soluționa aceste probleme majore care afectează sistemul de învățământ preuniversitar și salariații acestuia, vom demara procedurile necesare pentru declanșarea acțiunilor de protest.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu