vineri, 27 mai 2016

LISTA REVENDICARILORFederația Sindicatelor Libere din Învățământ
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“
Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“
Consiliul Național al Elevilor
Asociația Elevilor din Constanța
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar
                                  

LISTĂ DE REVENDICĂRI


1. Respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării anuale din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru educație, care ar permite:
 • Creșterea costului standard per preșcolar/elev, respectiv a costului mediu per student echivalent;
   Creșterea burselor elevilor și studenților;
• Decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, precum și  decontarea navetei personalului didactic;
  Dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învățământ (de natură să elimine contribuțiile părinților pentru igienizare, achiziționare de material didactic etc.);
 • Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională continuă a salariaților din învățământ.  

2. Aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, de la aceeași dată pentru toate categoriile vizate;

3.  Elaborarea, până la finalul mandatului actualului guvern, a unei legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii.


București,27.05.2016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu