joi, 12 iulie 2012

Subiectele de matematică la bacalaureat 2012 cu capul în jos


                Mai mulți profesori de matematică, unii dintre ei au fost  în comisia de corectare au semnalat faptul că subiectele date la bacalaureat nu erau în ordine. Au semnalat și profesori de matematică din alte județe.
            După cum se știe, matematica M1 este pentru clasele de profil real, cu număr mai mare de ore de matematică, și o programă școlară mai vastă. Pe când matematica M2 sunt pentru alte specialități și pentru licee tehnice, cu număr mai mic de ore și o programă școlară mai puțin pretențioasă. Comparând subiectele date la bacalaureat reiese că subiectele M2 erau mai pretențioase decât subiectele M1. Nu e vorba doar de un subiect ci de aproape toate subiectele. Am comparat subiect cu subiect M1 și M2 împreună cu doi profesori de matematică și am ajuns la concluzia că aproape toate subiectele de M2 erau mai grele decât cele pe M1. Pentru elevii de la profilurile reale nu era o problemă, căci ei au rezolvat fluierând acele subiecte ușoare, fapt care explică de ce au fost pe M1 atât de multe note de 10. În timp ce absolvenții care au dat matematica M2, au avut de rezolvat subiecte mai grele, până și subiecte care necesitau cunoștințe ce nu erau prevăzute în programa lor școlară (de exemplu subiectul I.6 de la M2 este o ecuație trigonometrică, care nu era în programa lor pentru bacalaureat).  Acesta sigur este un motiv pentru care au picat mulți elevi pe matematică M2, dezavantajând astfel colegii de la liceele tehnice și pe alți colegi care au dat pe M2.  Atunci de ce ne mirăm pentru rezultatele obținute la bacalaureat de către absolvenții noștri?  Știți zicala, că ”Peștele de la cap se împute”.
            Concluzia noastră este că: Fie cei de la minister au confundat subiectele M1 cu M2, fie că nu le-au confundat, însă nu au reușit să facă subiecte echilibrate. Este inadmisibil ca la elevii pe M2 să aibă subiecte mai grele decât la cei de M1.
            Rog colegii de matematică, și alți colegi care se pricep la matematică să ne spună, argumentat,  dacă este adevărat sau nu ce am constatat. Vă mulțumesc.
            Subiectele au fost concepute încă pe vremea domnului ministru Funeriu, au fost sigilate și păstrate închise, pană la ziua examenului. Propun MECTS ca să anuleze subiectele corespunzătoare sesiunii din august a bacalaureatului, și să se facă alte subiecte, mai potrivite. Altminteri ne vom trezi din nou cu subiecte aiurea, lucru care va fi in detrimentul elevilor. Să nu uităm că și la bacalaureatul de anul trecut au fost probleme cu subiectele. Și atunci subiectele de M2 erau peste variantele de probleme propuse pentru M2, și se ridicau la nivelul variantelor se subiecte de M1.
            Ne întrebăm dacă aceste lucruri sunt întâmplătoare sau nu. Este greu de crezut că o greșeală la nivelul subiectelor de bacalaureat  la  matematică să se repete după un an de zile. Sau domnul Funeriu cu echipa dânsului au avut intenția de a desființa ”ospătarii și tinichigii” din România, adică învățământul tehnic. Oricum școlile profesionale le-au desființat, contrar faptului că profesorii de la învățământul tehnic au fost împotriva acestui lucru. Ori acum se vede că este necesar să se refacă școlile profesionale, altminteri obligăm elevii cu slabă pregătire să facă liceul (neavând altă posibilitate), cu programe școlare mult mai grele decât cele de la fostele școli profesionale, și îi ducem până la bacalaureat, unde cei mai mulți dintre ei pică. Și din această cauză rezultatele de la Bac sunt așa de slabe. Mare este grădina lui Dumnezeu.

Domnul profesor Tămîian Traian de la Liceul Teoretic din Carei a făcut o analiză comparativă a subiectelor M1 și M2. Iată:

” Comparând subiectele date la examenul de bacalaureat 2012 la disciplina matematică M1(specializarea matematică informatică -5 ore/săptămână) cu cele date la matematică M2    (profil ştiinţe ale naturii -4ore/săptămână şi tehnic, servicii-3ore/săptămână)  se constată    din cele 18 probleme pe care le conţine fiecare din cele două subiecte putem remarca următoarele:
-         8 probleme au fost mai dificile la subiectul de M2, respectiv  problemele I.3), I.6) , II.2.b), II.2.c), III.1.a) , III.1.b), III.2.a), III.2.b)     
-         8  au fost aproximativ de acelaşi de dificultate , respectiv problemele  I.1), I.2),I.4),I.5) , II.1.a), II.1.b), II.1.c), II.2.a)  
-         doar două dintre probleme au fost mai dificile la M1, anume  problemele III.1.c) şi III.2.c)                                                                    
Având în vedere toate cele de mai sus nu este de mirare că rezultatele au fost cele cunoscute, cu mult mai multe note de peste 9 (chiar de 10) la M1, faţă de anul trecut şi foarte putini căzuţi la M1 . Pentru cei cu subiecte de M2 rezultatele au fost catastrofale, cele mai multe note fiind sub 3 (dat foarte multe sub 1,5), foarte puţine note între 5-6, iar notele peste 7 au fost o raritate.    
Intrebarea logică ce se poate pune este:
Nu cumva , din greşeală, subiectele de la  M2 au fost date la M1?
Dacă nu,  atunci putem spune cel puţin  că la elaborarea subiectului de M2 nu s-a ţinut seama de gradul de pregătire al elevilor de M2, având în vedere că ei au alocate ore mai puţine  de matematică pe saptămână.”

prof. Victor Oprea

SLI Satu Mare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu