luni, 16 decembrie 2013

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ RAMURĂ ÎNVĂȚĂMÂNT S-A PRELUNGIT DE DREPTAdresa FSLI Nr. 1735/09.12.2013

Către,
Sindicatele afiliate,
In atenţia liderilor de sindicat,

In conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.) -înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (actualmente Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice) sub nr. 59276/02.11.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a ni*. 5/14.11.2012:
„ (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de un an şi intră în vigoare la data înregistrării acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Dacă niciuna dintre părţi nu are iniţiativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se prelungeşte de drept, în condiţiile legii. "
Art. 141 alin. (1) şi (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare stipulează:
„(1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.
(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni."
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar a intrat în vigoare în 02.11.2012, iar până la data de de 2 noiembrie 2013 niciuna dintre părţile semnatare ale C.C.M.U.N.S.A.I.P. nu a avut iniţiativa renegocierii acestuia, motiv pentru care contractul s-a prelungit de drept, până la data de 02 noiembrie 2014.
Presedinte FSLI,
Simion Hancescu,
Consilier Juridic,
Liliana Elena Glință

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu