luni, 11 aprilie 2016

FSLI DECLANSEAZA ACTIUNILE DE PROTEST

Stimati colegi,
FSLI declanseaza actiunile de protest. Nemultumirile acumulate au determinat la aceasta decizie. În prima fază se va picheta sediul Guvernului. Am și primit aprobarea pentru pichetare si anume 18 și 19 aprilie 2016, orele 15-17.
Redam în continuare principalele nemulțumiri. Vă rog să ne trimieți pe email și alte nemulțumiri să le includem în lista nemulțumirilor oficiale ale FSLI.


PRINCIPALELE NEMULȚUMIRI ALE MEMBRILOR F.S.L.I.

1.     Permanenta subfinanțare a învățământului a determinat degradarea alarmantă a statutului social al personalului din sistem; comasarea unităților școlare - din rațiuni pur financiare - a încurajat abandonul școlar și, implicit, creșterea analfabetismului, mai ales în mediul rural, ceea ce conduce la marginalizare socială, la creşterea numărului celor care nu se pot integra pe piaţa muncii.
2.     Neasigurarea  resurselor financiare necesare, cu prioritate în mediul rural,  în vederea dotării unităților de învățământ cu materiale didactice moderne, menite să asigure accesul la un învățământ de calitate pentru toți elevii, indiferent de mediul din care provin.
3.    Inexistența unui sistem motivant de salarizare a personalului din învățământ, care să încurajeze performanța profesională și să atragă tinerii cu rezultate deosebite către cariera didactică;
4.     Prevederile proiectului de O.U.G. privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care ar urma să intre în vigoare la data de 1.08.2016, conform căreia salariile ar urma sa scadă, pentru profesorii debutanți și pentu învățătorii cu studii medii, cu până la 18% și să crească pentru profesori.
5.     Pasivitatea Guvernului în elaborarea proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care  să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul public și pe baza căreia fiecare categorie socio-profesional să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care-l are în dezvoltarea societăţii.
6.     Nedecontarea, în integralitate, de către toate autoritățile publice locale, a cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.
7.    Creșterea alarmantă numărului de agresiuni fizice și verbale asupra personalului didactic, săvârșite de către elevi și reprezentanții legali ai acestora; principala cauză o reprezintă inexistența unor dispoziții legale prin care personalul didactic să fie învestit cu exercițiul autorității publice,  ceea ce ar garanta un climat de ordine, disciplină și respect în timpul desfășurării actului educațional.
8.     Neadaptarea conținutului programelor școlare la  nevoile de formare ale elevilor și la cerințele de pe piața forței de muncă;  programele  pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluare se urmărește, preponderent, ceea ce au reținut elevii și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele acumulate.
9.     Inexistența dreptului legal al personalului didactic de predare cu o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani de a se pensiona la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.
10.                       Neadoptarea unor măsuri legislative care să conducă la depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ.
11.                         Inactivitatea factorilor de decizie în stoparea „fenomenului” de depășire a numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de art. 63 din Legea educației naționale.


 Cu respect,
V. Oprea


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu