luni, 18 aprilie 2016

LISTA ACTUALIZATĂ A NEMULȚUMIRILOR FSLI
 FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT  ÎNCEPE PROTESTELE!

     
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă drepturile și interesele a aproximativ 178.000 de membri de sindicat - peste 60% din totalul salariaților din învățământul  preuniversitar - anunță că, în zilele de 18 și 19 aprilie, între orele 15.00-17.00, un număr de 800 de membri vor picheta sediul Guvernului României, principalele nemulțumiri fiind:

1.     Neaprobarea, de către Guvernul României, a proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, elaborat pe baza Memorandumului aprobat de Prim-ministrul Dacian Cioloș în data de 12.01.2016. Proiectul propus de Ministerul Muncii, în urma discuțiilor dintre grupul interministerial și reprezentanții instituțiilor bugetare,  urma să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre din salarizarea personalului din sectorul public. Cu toate acestea, Guvernul Cioloș nu l-a înaintat Parlamentului spre adoptare!
Actualul sistem de salarizare, mai ales pentru personalul din învățământ, este complet nemotivant, nu încurajează performanța profesională și nu atrage, către acest sector vital, tinerii  cu vocație pentru meseria de dascăl.

2.     Modul incorect de stabilire a costului standard per antepreșcolar/preșcolar/ elev, atâta timp cât se pleacă de la un „dat” al Ministerului Finanțelor Publice și nu de la nevoile reale de finanțare ale unităților de învățământ.

3.     Inactivitatea factorilor de decizie în stoparea „fenomenului” de depășire a numărului de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă, cu mult peste cel prevăzut de art. 63 din Legea educației naționale.

4.     Nedecontarea, în integralitate, de către toate autoritățile publice locale, a cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

5.     Creșterea alarmantă a numărului de agresiuni fizice și verbale asupra personalului didactic, săvârșite de către elevi și reprezentanții legali ai acestora; principala cauză o reprezintă inexistența unor dispoziții legale prin care personalul didactic să fie protejat împotriva unor astfel de acțiuni.

6.      Neadaptarea conținutului programelor școlare la nevoile de formare ale elevilor și la cerințele de pe piața forței de muncă;  programele  pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluare se urmărește, preponderent, ceea ce au reținut elevii și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele acumulate.

7.     Inexistența dreptului legal al personalului didactic de predare cu o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani de a se pensiona la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.

8.    Neadoptarea unor măsuri legislative care să conducă la depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ.


9.    Supraîncărcarea activității desfășurate de către personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar, generată de reducerile de posturi din anii anteriori, concomitent cu măsurile de suspendare a ocupării posturilor vacante/devenite vacante.

10.                        Lipsa autorizației sanitare de funcționare pentru mii de unități de învățământ.

                                                      

                                                     PREȘEDINTE,
                                                    Simion HANCESCUBucurești,18.04.2016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu