duminică, 12 februarie 2017

Noua grilă de salarizare în învățământul preuniversitarHotărârea nr. 38 din 28 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi al punctului 11 din articolul unic al Legii nr. 250/2016, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează în medie cu 15%.
(2)Salariile de bază majorate conform alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
ANEXĂ:
(A)Învăţământ preuniversitar
1.a1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Grad I
Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1
Inspector şcolar general*)
S
5.964
6.100
2
Inspector şcolar general adjunct*)
S
5.608
5.735
3
Director casa corpului didactic*)
S
5.608
5.735
4
Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)
S
4.722
4.803
5
Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)
S
4.385
4.496
6
Inspector şcolar*)
S
5.069
4.980
*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Categoriile de diferenţiate pe gradul I şi II a unităţii angajatoare sunt prevăzute la litera D.
2.a2. Salariile de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul preuniversitar
Nr. crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Nivelul studiilor
Vechimea în învăţământ
Salarii de bază
- lei -
Gradaţia
0
1
2
3
4
5
1
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I
S
peste 40 ani
3.948
S
35-40 ani
3.779
S
30-35 ani
3.613
S
25-30 ani
3.497
S
22-25 ani
3.365
S
18-22 ani
3.159
3.250
S
14-18 ani
2.953
3.040
3.128
S
10-14 ani
2.848
2.931
3.015
S
6-10 ani
2.508
2.609
2.684
2.759
S
1-6 ani
2.242
2.358
2.454
2.552
2.625
2.698
2
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II
S
peste 40 ani
3.324
S
35-40 ani
3.208
S
30-35 ani
3.087
S
25-30 ani
2.997
S
22-25 ani
2.871
S
18-22 ani
2.700
2.776
S
14-18 ani
2.539
2.612
2.685
S
10-14 ani
2.513
2.585
2.657
S
6-10 ani
2.389
2.484
2.554
2.626
S
1-6 ani
2.149
2.259
2.350
2.443
2.512
2.582
3
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv
S
peste 40 ani
3.179
S
35-40 ani
3.064
S
30-35 ani
2.948
S
25-30 ani
2.825
S
22-25 ani
2.756
S
18-22 ani
2.560
2.631
S
14-18 ani
2.415
2.484
2.552
S
10-14 ani
2.391
2.459
2.527
S
6-10 ani
2.282
2.372
2.438
2.506
S
1-6 ani
2.055
2.159
2.245
2.333
2.398
2.465
4
Profesor studii superioare de lungă durată debutant
S
până la 1 an
2.045
2.149
2.234
2.322
2.387
2.453
5
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I
SSD
peste 40 ani
3.319
SSD
35-40 ani
3.167
SSD
30-35 ani
3.037
SSD
25-30 ani
2.928
SSD
22-25 ani
2.782
SSD
18-22 ani
2.613
2.689
SSD
14-18 ani
2.467
2.539
2.612
SSD
10-14 ani
2.394
2.464
2.534
SSD
6-10 ani
2.174
2.261
2.326
2.391
6
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II
SSD
peste 40 ani
3.092
SSD
35-40 ani
2.982
SSD
30-35 ani
2.862
SSD
25-30 ani
2.743
SSD
22-25 ani
2.633
SSD
18-22 ani
2.451
2.520
SSD
14-18 ani
2.314
2.381
2.448
SSD
10-14 ani
2.261
2.326
2.391
SSD
6-10 ani
2.162
2.248
2.313
2.377
SSD
1-6 ani
1.943
2.043
2.126
2.211
2.274
2.337
7
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv
SSD
peste 40 ani
2.831
SSD
35-40 ani
2.686
SSD
30-35 ani
2.624
SSD
25-30 ani
2.504
SSD
22-25 ani
2.454
SSD
18-22 ani
2.347
2.413
SSD
14-18 ani
2.252
2.316
2.381
SSD
10-14 ani
2.228
2.292
2.356
SSD
6-10 ani
2.132
2.216
2.279
2.344
SSD
1-6 ani
1.932
2.031
2.114
2.198
2.260
2.324
8
Profesor studii superioare de scurtă durată debutant
SSD
până la 1 an
1.915
2.014
2.095
2.179
2.241
2.303
9
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I
S
peste 40 ani
3.280
S
35-40 ani
3.132
S
30-35 ani
2.996
S
25-30 ani
2.891
S
22-25 ani
2.743
S
18-22 ani
2.578
2.652
S
14-18 ani
2.430
2.501
2.573
S
10-14 ani
2.347
2.415
2.483
S
6-10 ani
2.145
2.231
2.295
2.359
10
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II
S
peste 40 ani
2.954
S
35-40 ani
2.848
S
30-35 ani
2.727
S
25-30 ani
2.622
S
22-25 ani
2.512
S
18-22 ani
2.382
2.450
S
14-18 ani
2.242
2.306
2.371
S
10-14 ani
2.223
2.287
2.351
S
6-10 ani
2.118
2.201
2.264
2.328
S
1-6 ani
1.919
2.018
2.100
2.183
2.245
2.308
11
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv
S
peste 40 ani
2.782
S
35-40 ani
2.660
S
30-35 ani
2.542
S
25-30 ani
2.459
S
22-25 ani
2.421
S
18-22 ani
2.282
2.347
S
14-18 ani
2.185
2.247
2.310
S
10-14 ani
2.158
2.219
2.281
S
6-10 ani
2.038
2.119
2.178
2.238
S
1-6 ani
1.849
1.944
2.021
2.102
2.160
2.220
12
Institutor studii superioare lungă durată debutant
S
până la 1 an
1.826
1.919
1.996
2.075
2.133
2.192
13
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I
SSD
peste 40 ani
3.207
SSD
35-40 ani
3.057
SSD
30-35 ani
2.951
SSD
25-30 ani
2.816
SSD
22-25 ani
2.681
SSD
18-22 ani
2.506
2.578
SSD
14-18 ani
2.344
2.412
2.480
SSD
10-14 ani
2.290
2.356
2.422
SSD
6-10 ani
2.056
2.138
2.199
2.260
14
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II
SSD
peste 40 ani
2.863
SSD
35-40 ani
2.760
SSD
30-35 ani
2.622
SSD
25-30 ani
2.531
SSD
22-25 ani
2.421
SSD
18-22 ani
2.294
2.359
SSD
14-18 ani
2.158
2.220
2.282
SSD
10-14 ani
2.138
2.199
2.260
SSD
6-10 ani
2.034
2.114
2.174
2.235
SSD
1-6 ani
1.845
1.940
2.017
2.097
2.156
2.216
15
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv
SSD
peste 40 ani
2.706
SSD
35-40 ani
2.633
SSD
30-35 ani
2.491
SSD
25-30 ani
2.398
SSD
22-25 ani
2.375
SSD
18-22 ani
2.238
2.301
SSD
14-18 ani
2.138
2.199
2.260
SSD
10-14 ani
2.119
2.180
2.240
SSD
6-10 ani
2.004
2.083
2.142
2.200
SSD
1-6 ani
1.819
1.912
1.988
2.066
2.124
2.182
16
Institutor studii superioare scurtă durată debutant
SSD
până la 1 an
1.789
1.880
1.955
2.032
2.089
2.146
17
Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I
M
peste 40 ani
3.157
M
35-40 ani
3.045
M
30-35 ani
2.924
M
25-30 ani
2.786
M
22-25 ani
2.658
M
18-22 ani
2.417
2.485
M
14-18 ani
2.287
2.353
2.420
M
10-14 ani
2.206
2.270
2.333
M
6-10 ani
2.062
2.144
2.204
2.265
18
Învăţător, educatoare, maistru instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II
M
peste 40 ani
2.775
M
35-40 ani
2.646
M
30-35 ani
2.541
M
25-30 ani
2.454
M
22-25 ani
2.353
M
18-22 ani
2.258
2.322
M
14-18 ani
2.171
2.232
2.295
M
10-14 ani
2.155
2.216
2.278
M
6-10 ani
2.054
2136
2.196
2.257
M
1-6 ani
1.849
1.943
2.021
2.101
2.160
2.220
19
Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv
M
peste 40 ani
2.627
M
35-40 ani
2.524
M
30-35 ani
2.406
M
25-30 ani
2.330
M
22-25 ani
2.303
M
18-22 ani
2.201
2.262
M
14-18 ani
2.104
2.163
2.223
M
10-14 ani
2.088
2.147
2.206
M
6-10 ani
1.982
2.060
2.119
2.176
M
1-6 ani
1.799
1.891
1.966
2.043
2.101
2.158
20
Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant
M
până la 1 an
1.778
1.868
1.942
2.018
2.075
2.131
21
Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)
M
peste 40 ani
2.143
M
35-40 ani
2.124
M
30-35 ani
2.107
M
25-30 ani
2.088
M
22-25 ani
2.077
M
18-22 ani
2.007
2.063
M
14-18 ani
1.940
1.995
2.050
M
10-14 ani
1.922
1.977
2.032
M
6-10 ani
1.833
1.907
1.961
2.015
M
1-6 ani
1.663
1.749
1.820
1.893
1.946
1.999
M
până la 1 an
1.658
1.738
1.808
1.881
1.933
1.987*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(B)Învăţământ superior/universitar
1.b1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior/universitar
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Grad I
Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1
Rector*)
S
8.402
9.505
2
Prorector*)
S
7.486
8.486
3
Decan*)
S
6.799
7.928
4
Prodecan*)
S
6.228
7.484
5
Director de departament*)
S
6.328
7.584
6
Director general administrativ al universităţii*)
S
6.799
7.928
7
Director general adjunct administrativ al universităţii**)
S
5.942
6.615
*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.
2.b2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul superior/universitar
Nr. crt.
Funcţia*)
Nivelul studiilor
Vechimea în învăţământ/cercetare
Salarii de bază
- lei -
Gradaţia
0
1
2
3
4
5
1
Profesor universitar/cercetător ştiinţific I
S
peste 40 ani
7.401
S
35-40 ani
6.921
S
30-35 ani
6.470
S
25-30 ani
6.049
S
20-25 ani
5.730
S
15-20 ani
5.299
5.419
S
10-15 ani
4.858
4.967
5.079
S
6-10 ani
3.672
3.831
3.998
4.085
4.175
2
Conferenţiar universitar/cercetător ştiinţific II
S
peste 40 ani
5.073
S
35-40 ani
4.994
S
30-35 ani
4.749
S
25-30 ani
4.626
S
20-25 ani
4.423
S
15-20 ani
4.173
4.259
S
10-15 ani
3.827
3.905
3.984
S
6-10 ani
3.355
3.486
3.555
3.626
S
3-6 ani
3.195
3.319
3.449
3.517
3.587
3
Şef lucrări (lector universitar)/cercetător ştiinţific III
S
35-40 ani
3.792
S
30-35 ani
3.657
S
25-30 ani
3.463
S
20-25 ani
3.404
S
15-20 ani
3.282
3.352
S
10-15 ani
3.163
3.230
3.298
S
6-10 ani
3.020
3.146
3.212
3.280
S
3-6 ani
2.871
2.990
3.115
3.180
3.247
4
Asistent universitar/cercetător ştiinţific
S
35-40 ani
3.115
S
30-35 ani
3.099
S
25-30 ani
3.083
S
20-25 ani
3.067
S
15-20 ani
2.985
3.050
S
10-15 ani
2.909
2.972
3.036
S
6-10 ani
2.686
2.800
2.860
2.922
S
3-6 ani
2.549
2.656
2.769
2.828
2.889
S
până la 3 ani
2.378
2.526
2.632
2.744
2.803
2.863
*) Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(C)Funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitar
1.c1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământ
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Grad I
Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
Învăţământ superior/universitar*)
1
Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)
S
6.947
2
Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)
S
6.092
3
Secretar-şef al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)
S
6.297
4
Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)
S
5.014
5
Secretar-şef facultate*)
S
3.636
3.955
6
Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*)
S
4.047
4.557
7
Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*)
S
3.527
3.650
Învăţământ preuniversitar**)
1
Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim
S
3.850
4.000
2
Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim
S
3.550
3.650
3
Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim
M
2.850
2.950
4
Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim
M
2.650
2.750
*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
**) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute la lit. D.
2.c2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ
Nr. crt.
Funcţia, gradul sau treapta profesională
Nivelul studiilor
Salarii de bază
- lei -
Gradaţia
Funcţii de execuţie
0
1
2
3
4
5
1
Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic grad I
S
2.425
2.565
2.681
2.799
2.887
2.976
grad II
S
2.024
2.139
2.234
2.331
2.403
2.475
grad III
S
1.905
2.013
2.102
2.193
2.260
2.327
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
2
Informatician gradul I A
S
2.458
2.600
2.717
2.837
2.926
3.017
grad I
S
2.344
2.478
2.589
2.703
2.788
2.875
grad II
S
2.245
2.373
2.479
2.587
2.669
2.751
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
3
Secretar instituţie/unitate de învăţământ grad I
S
2.391
2.528
2.642
2.759
2.845
2.933
grad II
S
2.290
2.421
2.530
2.641
2.724
2.807
grad III
S
1.824
1.926
2.011
2.097
2.161
2.226
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
4
Pedagog şcolar, laborant; grad IA
S
2.142
2.264
2.365
2.469
2.545
2.623
grad I
S
1.951
2.061
2.152
2.245
2.314
2.384
grad II
S
1.791
1.891
1.974
2.059
2.122
2.185
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
5
Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară grad I
S
1.763
1.862
1.943
2.026
2.088
2.150
grad II
S
1.637
1.729
1.803
1.880
1.936
1.993
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
6
Administrator patrimoniu grad I
S
2.425
2.565
2.680
2.799
2.887
2.975
grad II
S
1.980
2.092
2.185
2.279
2.350
2.421
grad III
S
1.841
1.944
2.029
2.117
2.181
2.247
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
7
Administrator financiar, economist, referent grad I
SSD
1.935
2.044
2.134
2.226
2.295
2.364
grad II
SSD
1.813
1.914
1.998
2.084
2.148
2.212
grad III
SSD
1.633
1.723
1.797
1.874
1.930
1.988
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
8
Informatician gradul I
SSD
2.014
2.128
2.222
2.319
2.391
2.463
gradul II
SSD
1.842
1.945
2.030
2.117
2.182
2.248
gradul III
SSD
1.662
1.754
1.830
1.908
1.966
2.024
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
9
Secretar instituţie/unitate de învăţământ grad I
SSD
2.069
2.186
2.283
2.382
2.457
2.531
grad II
SSD
1.870
1.975
2.061
2.150
2.217
2.284
grad III
SSD
1.690
1.783
1.861
1.940
1.999
2.059
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
10
Pedagog şcolar, laborant grad I
SSD
1.894
2.000
2.088
2.178
2.245
2.313
grad II
SSD
1.876
1.958
2.042
2.105
2.168
grad III
SSD
1.605
1.693
1.766
1.841
1.896
1.952
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
11
Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară grad I
SSD
1.639
1.729
1.804
1.881
1.937
1.995
grad II
SSD
1.564
1.650
1.721
1.794
1.847
1.901
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
12
Administrator patrimoniu grad I
SSD
1.706
1.800
1.877
1.956
2.014
2.074
grad II
SSD
1.611
1.700
1.773
1.848
1.904
1.960
grad III
SSD
1.559
1.645
1.716
1.788
1.841
1.895
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
13
Administrator financiar, referent şi contabil treapta I
M
1.686
1.780
1.857
1.936
1.994
2.054
treapta II
M
1.602
1.690
1.763
1.838
1.893
1.950
treapta III
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
14
Informatician treapta I A
PL/M
1.802
1.902
1.985
2.070
2.134
2.198
treapta I
PL/M
1.681
1.774
1.851
1.930
1.988
2.047
treapta II
PL/M
1.546
1.631
1.700
1.772
1.825
1.879
treapta III
PL/M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
PL/M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
15
Secretar instituţie/unitate de învăţământ treapta IA
M
1.802
1.902
1.985
2.070
2.134
2.198
treapta I
M
1.681
1.774
1.851
1.930
1.988
2.047
treapta II
M
1.546
1.631
1.700
1.772
1.825
1.879
treapta III
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
16
Pedagog şcolar treapta IA
M
1.541
1.626
1.696
1.767
1.820
1.873
treapta I
M
1.539
1.623
1.693
1.764
1.817
1.870
treapta II
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
17
Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară treapta I A
M
1.541
1.626
1.696
1.767
1.820
1.873
treapta I
M
1.539
1.623
1.693
1.764
1.817
1.870
treapta II
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
18
Corepetitor treapta I
M
1.539
1.623
1.693
1.764
1.817
1.870
treapta II
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
19
Şef atelier-şcoală, administrator patrimoniu treapta I
M
1.686
1.780
1.857
1.936
1.994
2.054
treapta II
M
1.602
1.690
1.763
1.838
1.893
1.950
treapta III
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
20
Laborant treapta I
PL/M
1.555
1.640
1.710
1.783
1.836
1.890
treapta II
PL/M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
PL/M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
21
Instructor, model treapta I
M
1.539
1.623
1.693
1.764
1.817
1.870
treapta II
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
22
Mediator şcolar treapta I
M/G
1.531
1.615
1.684
1.755
1.808
1.861
treapta II
M/G
1.526
1.610
1.679
1.749
1.802
1.854
debutant
M/G
1.521
1.573
1.610
1.648
1.669
1.690
23
Îngrijitor grupa înv. preşcolar
M/G
1.521
1.573
1.610
1.648
1.669
1.690
debutant
M/G
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
24
Supraveghetor noapte I
G
1.521
1.573
1.610
1.648
1.669
1.690
II
G
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
25
Bibliotecar, documentarist, redactor grad IA - din instituţii de învăţământ superior şi biblioteci centrale universitare*)
S
2.407
2.539
2.648
2.760
2.844
2.928
grad I
S
2.287
2.418
2.526
2.637
2.719
2.803
grad II
S
2.208
2.334
2.437
2.544
2.624
2.705
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
26
Bibliotecar, documentarist, redactor grad I
SSD
2.013
2.126
2.220
2.317
2.389
2.461
grad II
SSD
1.827
1.929
2.014
2.100
2.165
2.230
grad III
SSD
1.632
1.721
1.796
1.872
1.929
1.986
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
27
Bibliotecar, documentarist, redactor I A
PL/M
1.755
1.852
1.933
2.016
2.078
2.140
treapta I
PL/M
1.618
1.707
1.781
1.856
1.913
1.969
treapta II
PL/M
1.554
1.639
1.709
1.781
1.835
1.889
debutant
PL/M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
28
Mânuitor carte
M/G
1.516
1.599
1.668
1.738
1.790
1.842
29
Analist, programator, inginer sistem; IA
S
2.677
2.833
2.961
3.094
3.191
3.290
grad I
S
2.478
2.621
2.739
2.860
2.951
3.042
grad II
S
2.219
2.345
2.450
2.558
2.638
2.718
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
30
Analist (programator) ajutor; IA
M
1.798
1.898
1.981
2.066
2.130
2.194
treapta I
M
1.657
1.748
1.824
1.901
1.959
2.018
treapta II
M
1.526
1.609
1.678
1.749
1.801
1.854
debutant
M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
31
Operator, controlor date; I
M
1.681
1.774
1.850
1.929
1.988
2.048
treapta II
M
1.618
1.707
1.781
1.856
1.913
1.969
treapta III
M
1.554
1.639
1.709
1.781
1.835
1.889
debutant
M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
32
Inginer gradul IA
S
2.192
2.316
2.420
2.526
2.605
2.685
Inginer grad I
S
2.069
2.186
2.283
2.383
2.457
2.532
Inginer grad II
S
1.914
2.021
2.110
2.201
2.269
2.338
Inginer grad debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
33
Subinginer gradul I
SSD
1.914
2.021
2.110
2.201
2.269
2.338
grad II
SSD
1.786
1.885
1.967
2.052
2.115
2.179
grad III
SSD
1.617
1.706
1.780
1.855
1.911
1.968
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
34
Biolog, biochimist, chimist, fizician principal
S
2.567
2.715
2.838
2.964
3.058
3.153
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist
S
2.265
2.394
2.501
2.611
2.693
2.776
Biolog, biochimist, chimist, fizician
S
1.922
2.030
2.119
2.211
2.279
2.349
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
35
Inginer agronom, zootehnist, pedolog grad I
S
2.140
2.261
2.362
2.465
2.542
2.620
grad II
S
1.899
2.005
2.094
2.184
2.252
2.320
grad III
S
1.868
1.972
2.059
2.147
2.214
2.281
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
36
Psiholog, sociolog principal
S
2.330
2.463
2.574
2.687
2.772
2.857
Psiholog, sociolog
S
2.097
2.216
2.314
2.416
2.491
2.567
Psiholog, sociolog debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
37
Asistent de cercetare ştiinţifică
S
1.648
1.740
1.816
1.893
1.949
2.007
Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
38
Asistent treapta I
M
1.524
1.607
1.676
1.746
1.799
1.851
treapta II
M
1.519
1.602
1.670
1.741
1.793
1.845
Asistent stagiar
M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
39
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic grad I
S
2.821
2.985
3.121
3.260
3.364
3.470
grad II
S
2.599
2.749
2.873
3.001
3.096
3.193
grad III
S
2.431
2.570
2.686
2.805
2.893
2.983
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
40
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet grad I
S
2.544
2.691
2.813
2.937
3.031
3.125
grad II
S
2.418
2.556
2.671
2.790
2.878
2.967
grad III
S
2.156
2.279
2.380
2.484
2.562
2.641
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
41
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; grad I
S
2.641
2.793
2.920
3.050
3.147
3.245
grad II
S
2.236
2.364
2.469
2.578
2.658
2.741
grad III
S
1.930
2.039
2.128
2.221
2.289
2.359
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
42
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I
1.562
1.647
1.718
1.790
1.844
1.899
II
1.544
1.628
1.698
1.769
1.823
1.876
III
1.529
1.612
1.681
1.752
1.805
1.858
debutant
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
43
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine grad I
S
2.285
2.416
2.524
2.635
2.718
2.802
grad II
S
1.983
2.095
2.187
2.282
2.353
2.424
grad III
S
1.868
1.972
2.059
2.147
2.214
2.281
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
44
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I
1.755
1.852
1.933
2.016
2.078
2.140
II
1.618
1.707
1.781
1.856
1.913
1.969
III
1.536
1.620
1.689
1.760
1.813
1.867
debutant
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
45
Regizor scenă (culise) treapta I
M
1.755
1.852
1.933
2.016
2.078
2.140
treapta II
M
1.618
1.707
1.781
1.856
1.913
1.969
treapta III
M
1.536
1.620
1.689
1.760
1.813
1.867
debutant
M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
46
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic grad I
S
2.285
2.416
2.524
2.635
2.718
2.802
grad II
S
2.028
2.142
2.237
2.334
2.407
2.480
grad III
S
1.988
2.079
2.170
2.264
2.334
2.405
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
47
Secretar de redacţie, tehnoredactor treapta IA
M
1.755
1.852
1.933
2.016
2.078
2.140
treapta I
M
1.618
1.707
1.781
1.856
1.913
1.969
treapta II
M
1.536
1.620
1.689
1.760
1.813
1.867
debutant
M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
48
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf grad IA
S
2.567
2.715
2.838
2.964
3.058
3.153
grad I
S
2.052
2.168
2.264
2.362
2.436
2.510
grad II
S
1.882
1.987
2.074
2.164
2.231
2.298
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
49
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf grad I
SSD
1.914
2.021
2.110
2.201
2.269
2.338
grad II
SSD
1.786
1.885
1.967
2.052
2.115
2.179
grad III
SSD
1.617
1.706
1.780
1.855
1.911
1.968
debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
50
Conservator, restaurator, custode sala treapta I
M
1.682
1.775
1.851
1.930
1.989
2.049
treapta II
M
1.559
1.644
1.715
1.787
1.841
1.896
treapta III
M
1.536
1.620
1.689
1.760
1.813
1.867
debutant
M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
51
Asistent social gradul I - (asistent social principal)
S
1.847
1.950
2.036
2.123
2.189
2.255
Asistent social gradul II - (asistent social specialist)
S
1.671
1.764
1.841
1.919
1.976
2.035
Asistent social gradul III - (asistent social practicant)
S
1.639
1.730
1.805
1.882
1.938
1.995
Asistent social debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
52
Asistent social gradul I - (asistent social principal)
SSD
1.626
1.716
1.790
1.866
1.922
1.980
Asistent social gradul II - (asistent social)
SSD
1.560
1.646
1.717
1.789
1.842
1.896
Asistent social debutant
SSD
1.554
1.608
1.646
1.687
1.708
1.730
53
Asistent social I - (asistent social principal)
PL/M
1.593
1.680
1.753
1.827
1.882
1.938
Asistent social gradul II - (asistent social)
PL/M
1.551
1.636
1.705
1.778
1.831
1.885
Asistent social debutant
PL/M
1.516
1.567
1.604
1.643
1.663
1.683
54
Antrenor maestru (categoria I)
2.377
2.513
2.626
2.742
2.829
2.916
Antrenor senior (categoria a II-a)
2.031
2.145
2.240
2.338
2.411
2.484
Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a)
1.932
2.041
2.131
2.223
2.292
2.361
Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant)
1.516
1.599
1.668
1.738
1.790
1.842
55
Medic veterinar grad I
S
2.429
2.569
2.685
2.803
2.891
2.980
grad II
S
2.094
2.213
2.311
2.412
2.487
2.563
grad III
S
1.826
1.929
2.013
2.099
2.164
2.229
debutant
S
1.604
1.662
1.703
1.747
1.770
1.793
56
Tehnician IA
M
1.686
1.780
1.857
1.936
1.994
2.054
treapta I
M
1.668
1.760
1.836
1.914
1.972
2.031
treapta II
M
1.602
1.690
1.763
1.838
1.893
1.950
treapta III
M
1.534
1.618
1.687
1.758
1.811
1.864
debutant
M
1.529
1.581
1.618
1.657
1.678
1.699
57
Căpitan
M
1.531
1.614
1.684
1.755
1.807
1.860
58
Şef mecanic
M
1.516
1.599
1.668
1.738
1.790
1.842
59
Ofiţer de punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician
M
1.520
1.603
1.672
1.742
1.794
1.846
60
Şef timonier, şef echipaj
M
1.520
1.603
1.672
1.742
1.794
1.846
(D)Nivelul salariilor de baza pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
1.GRADUL II
a)Funcţii didactice de conducere, de îndrumare şi control
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ
Salariul de bază
- lei -
Inspector şcolar general
Inspector şcolar general adjunct
Inspector şcolar
Director CCD
1
Inspectorate şcolare
6.100
5.735
4.980
-
2
Casa corpului didactic
-
-
-
5.735
b)Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ
Nr. crt.
Unitatea de învăţământ/clase/grupe
Salariul de bază
- lei -
Director
(S)
Director adj.
(S)
Contabil-şef (administrator financiar)
Secretar-şef
(S)
(M)
(S)
(M)
1
Şcoli gimnaziale
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari
4.520
4.373
3.721
2.742
3.348
2.483
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari
4.534
4.390
3.750
2.760
3.367
2.511
2
Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari
4.600
4.380
3.780
2.760
3.400
2.530
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari
4.623
4.418
3.798
2.808
3.416
2.560
3
Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari
4.743
4.418
3.871
2.856
3.527
2.613
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari
4.803
4.496
3.953
2.898
3.595
2.663
4
Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari cu internat/cantină
4.803
4.496
3.953
2.898
3.595
2.663
5
Palatul Naţional al Copiilor
4.803
4.496
3.953
2.898
2.GRADUL I
a)Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ
Nr. crt.
Unitatea de învăţământ/clase/grupe
Salariul de bază
- lei -
Director
(S)
Director adj.
(S)
Contabil-şef (administrator financiar)
Secretar-şef
(S)
(M)
(S)
(M)
1
Grădiniţe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari
4.016
peste 12 grupe
4.107
2
Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari
4.197
peste 12 grupe
4.288
3
Şcoli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*)
4.213
4
Şcoli gimnaziale
a)
sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate
4.233
cu 1-2 structuri arondate
4.279
cu 3-5 structuri arondate
4.324
cu peste 5 structuri arondate
4.369
b)
300-499 elevi/elevi şi preşcolari
4.369
4.007
c)
500-599 elevi/elevi şi preşcolari
4.410
4.1751)
d)
24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari
4.460
4.2801)
3.610
2.624
3.235
2.366
e)
750-899 elevi/elevi şi preşcolari
4.475
4.350
3.710
2.724
3.335
2.466
5
Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
a)
sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate**)
4.279
b)
sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate
4.324
c)
300-499 elevi/elevi şi preşcolari
4.415
4.007
d)
500-599 elevi/elevi şi preşcolari
4.480
4.2251)
e)
24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari
4.551
4.3251)
3.660
2.674
3.285
2.416
f)
750-899 elevi/elevi şi preşcolari
4.596
4.365
3.760
2.748
3.385
2.515
6
Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină
300-499 elevi/elevi şi preşcolari
4.505
4.007
3.728
2.705
3.406
2.495
7
Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină
a)
500-749 elevi/elevi şi preşcolari
4.641
4.3401)
3.778
2.754
3.456
2.545
b)
750-899 elevi/elevi şi preşcolari
4.722
4.385
3.827
2.803
3.506
2.594
8
Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică
până la 20 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari***)
4.159
20-24 grupe2) dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari
4.219
25-29 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari
4.269
30-35 grupe
4.369
36-50 grupe
4.460
3.760
2.773
peste 50 grupe
4.551
4.385
3.809
2.803
9
Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică
4.722
4.385
3.809
2.803
10
Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puţin de 300 elevi/preşcolari
4.279
11
Grădiniţe învăţământ special
4.188
12
Şcoli speciale
a)
cu până la 16 clase, inclusiv****)
4.415
b)
cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină
4.505
4.189
c)
peste 16 clase fără internat/cantină
4.551
4.280
d)
peste 24 de clase cu internat/cantină
4.641
4.348
3.760
2.773
3.385
2.515
13
Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special
a)
cu până la 16 clase fără internat/cantină
4.415
b)
cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină
4.551
4.280
c)
cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină
4.641
4.334
d)
cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină
4.722
4.385
3.809
2.803
3.459
2.589
14
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
4.596
3.710
2.724
15
Centre şcolare pentru educaţie incluzivă
4.596
4.325
3.710
2.724
NOTĂ:
Diferenţele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se menţin la 20% sub nivelul prevăzut la funcţiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel.
_______
*) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.
**) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.
***) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016-2017.
****) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe.
1)Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor.
2)Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 90 din data de 31 ianuarie 2017


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu