sâmbătă, 9 februarie 2013

SOLICITARE SLI SM EXECUTARE SENTINȚE JUDECĂTOREȘTI -2013


Nr. 20/7. II. 2013
Către,
Directorii de unități de învățământ din județul Satu Mare

Sindicatul Liber din Învățământ Satu Mare vă pune în vedere executarea sentințelor judecătorești executorii respectând Legile și Ordonanțele în vigoare, privind eșalonarea plății titlurilor executorii astfel:
Conform art. 43 alin. 1 din Legea bugetului de stat pentru anul 2012 nr. 293/2011 În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.
Precizăm că sentințele pronunțate în anul financiar 2012 trebuie puse în execuție conform OG 17/2012. Articolul 14 din OG 17/2012 prevede:
”Art. 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, se va realiza in aceleasi conditii cu cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator.
(2) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal". ”
Iar Legea 230/2011 prevede:
"Art. 1
 (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu. ”
Deci și sentințele pronunțate în anul 2012, intră cu aceleași procentaje ca și sentințele pronunțate pînă în 31 dec. 2011.
Rezultă că sentințele devenite executorii în anul 2012 intră în plată încă în anul 2012 cu 5%, și în anul 2013 cu 10%. așa cum prevede OG 17/2012 art. 14.
     Sentințele pronunțate după data de 31 decembrie 2012 vor intra in plată cu procentul de 5%.
 Vă punem în vedere că sentințele devenite executorii până în data de 31 decembrie 2012  pentru membri noștri de sindicat care nu au beneficiat de 5% din valoarea titlului executoriu în anul 2012, să cuprindeți pentru anul financiar 2013 procentul de 15% (5% corespunzător anului 2012, și 10% corespunzător anului 2013).
Sentinţele a căror executare o cerem sunt definitive precum și executorii de drept, în conformitate cu art. 274 din Codul muncii, republicat. 
  De asemenea, precizăm că, în conformitate cu art. 261 din Codul Muncii, republicat, neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune.

Cu respect,
Președinte,
prof. Oprea Victor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu