marți, 12 octombrie 2010

AJUTOARE SOCIALE ACORDATE DE S.L.I. Satu Mare

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SATU MARE
Afiliat la FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
Afiliat la CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
str. Păstrăvului nr. 3 - 5, Etaj II ,cam. 3, Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0374012802, fax : 0374092490, 0361428047, mobil : 0745-307131
C.I.F. 17012700, Cont: RO25BTRL03101205217173XXDISPOZIŢIA Nr. 1

Din data de 03 octombrie 2006 :

În conformitate cu proiectul de hptărâre al Biroului Executiv din data de 03octombrie 2006, conform art.25( 1 ) din Legea 54 / 2003 şi în baza prevederilor Statutului privind ajutoarele sociale acordate de sindicat, presedintele

D I S P U N E :

Art. 1. Începând cu data de 4 octombrie 2006 ajutoarele acordate de S. L. I. Satu Mare sunt următoarele:
 ajutoare pentru căsătorie ;
 ajutoare de naştere ;
 ajutoare de pensionare ;
 ajutoare de deces ;
 ajutoare sociale ;
 ajutoare pentru evenimente festive.


Art. 2 .Cuantumul acestor ajutoare, propuse de Biroul Operativ este :
2.1. Ajutorul de căsătorie 4.000.000 lei ;
2.2. Ajutorul de naştere 3.500.000 lei ;
2.3. Ajutorul de pensionare 5.000.000 lei ;
2.4. Ajutorul de deces :
2.4.1. părinţii membrului de sindicat 3.500.000 lei ;
2.4.2. soţ, soţie, copil 5.500.000 lei ;
2.4.3. decesul sindicalistului 7.000.000 lei ;


2.5. Ajutoare sociale :
2.5.1. ajutoare sociale pentru unic întreţinător de familie ( fără soţ/soţie )
- pentru un copil 1 000.000 lei ;
- pentru doi copii 1.200.000 lei ;
- pentru trei copii 1.400.000 lei ;


2.5.2. Ajutoarele sociale extraordinare pentru probleme de sănătate deosebite, care implică intervenţii chirurgicale costisitoare între 3.000.000 şi 7.000.000 lei.
2.5.3. Ajutoare sociale speciale pentru situaţii deosebite sau probleme de sănătate între 500.000 lei si 5.000.000 lei.


Art. 3. Ajutoare pentru evenimente festive :
3.1. Ziua de 8 Martie : cuantumul cotizaţiei sindicale corespunzător lunii februarie se reţine la organizaţia şcolară ;
3.2. Sărbătoarea Crăciunului : cuantumul cotizaţiei sindicale corespunzător lunii noiembrie se reţine la organizaţia şcolară ;


Art. 4. Dispoziţţ finale :
4.1 Actele necesare pentru acordarea ajutoarelor sunt următoarele :
- cerere în care se precizează tipul ajutorului, copie după actele doveditoare.
Presedinte S.L.I. Satu Mare
Profesor Virgil Roman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu