sâmbătă, 11 ianuarie 2014

COMNUNICAT FSLIConsiliul de Administrație a adoptat o decizie normală în cazul învățătoarei de la Școala Nr.10


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră corectă decizia consiliului de administrație al Școlii generale nr. 10 „Maria Rosetti” București, de sancționare a învățătoarei Dana Blându și, la fel ca și în cazul de la Liceul teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, ne delimităm de astfel de practici care sunt o rușine pentru sistemul de învățământ românesc.

Asemenea persoane, care își vând demnitatea și onoarea pentru diverse sume de bani nu fac cinste profesiei de dascăl, nu își au locul în sistemul educațional și împotriva lor trebuie adoptate măsuri aspre de sancționare”, a precizat pre;edintele FSLI, Simion Hancescu.

Nu trebuie uitat că astfel de practici, ca și  încurajarea constituirii „fondului clasei”, atât de mult hulit, prin toate mijloacele de comunicare, de părinți, de factorii de decizie din învățământ și de întreaga clasă politică, își au rădăcinile în subfinanțarea cronică, în ultimii 24 de ani, a învățământului românesc de stat și în salariile de mizerie ale cadrelor didactice.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ susține interzicerea, prin lege,  a „fondului clasei”, dar acest lucru va fi posibil numai dacă Guvernul României se va „trezi” și, în „cel de-al treisprezecelea ceas”, va aloca 6% din PIB pentru finanțarea învățământului, așa cum prevede legea, pentru ca sistemul să funcționeze în parametrii normali!

Totodată, apreciem că  acei primari și consilieri locali care nu sunt capabili să asigure, din bugetele locale, fondurile pentru acoperirea cheltuielilor materiale strict necesare pentru buna funcționare a unităților de învățământ de pe raza unității administrativ – teritoriale, nu au ce să caute în fruntea comunităților locale respective.

Având în vedere incidentul de la Școala 10, dar și celelalte incidente care au avut loc în ultimii ani, prezentate pe larg de mass- media, guvernanții și întreaga clasă politică ar trebui să înțeleagă că este momentul adoptării unor măsuri urgente de modificare a legislației și, în special, a Legii educației naționale, prin care:
1.     să se simplifice procedura de sancționare disciplinară a personalului didactic prevăzută de legea educației naționale, cât și a celei reglementată de Codul muncii;
2.      să se instituie, prin lege, măsuri de protecție a personalului din unitățile de învățământ care sunt, din ce în ce mai des, victime ale violenței verbale și fizice a părinților și elevilor, fără a avea la dispoziție nici o pârghie pentru a interveni împotriva celor care recurg la asemenea acte;
3.      să se regândească sistemul de salarizare a personalului din învățământ pentru că, numai printr-o salarizare motivantă, profesia de dascăl va deveni atractivă pentru cadrele didactice cu vocație.

Școala trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru guvernanți cât și pentru aleșii locali. Este inadmisibil ca, în secolul XXI, să se apeleze la părinți, pentru a suplini incapacitatea  factorilor de decizie de a susține financiar unitățile școlare.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că este de datoria statului român să depună toate eforturile, astfel încât tuturor unităților de învățământ  preuniversitar de stat, din mediul urban și din cel rural, să li se asigure sumele necesare pentru buna funcționare și pentru desfășurarea unui proces instructiv – educativ de calitate.

Un învățământ de calitate se poate face numai de dascăli bine pregătiți profesional, cu calități morale deosebite, cu vocație pentru această profesiune nobilă și care sunt remunerați decent.

Nicio societate nu poate evolua, nu se poate dezvolta fără o educație de calitate!


președinte FSLI
prof. SIMION HANCESCUNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu