luni, 7 noiembrie 2011

ADRESA DEPUSĂ AZI LA TREZORERIA JUDEȚEANĂ SATU MARE

Prin adresa inaintată azi, am solicitat Trezoreriei Județene să respingă statele de plată, care sunt ilegale prin nereținerea cotizațiilor și a CAR -ului, și sunt și eronate datorită funcționării eronate a programului. Programul nici nu avea cum să funcționeze bine din moment ce nu a fost supusă simulării. Iată conținutul adresei:
CĂTRE
TREZORERIA JUDEȚEANĂ SATU MARE


Prin prezenta Sindicatul Liber din Învățământ Satu Mare atrage atenția asupra unor ilegalități pe care Ministerul Educației le-a făcut, prin nereținerea cotizațiilor de sindicat, și a CAR-ului pe statele de plată.
PRIN PREZENTA SOLICITĂM TREZORERIEI JUDEȚENE SĂ IA ACT DE CELE ÎNTÂMPLATE ȘI SĂ REFUZE STATELE DE PLATĂ ÎNTOCMITE ÎN NOUA VERSIUNE A PROGRAMULUI DE SALARIZARE EDUSAL CARE ESTE ILEGAL ȘI ESTE UN PROGRAM CU VICII ESENȚIALE.
NE ÎNTEMEIEM PREZENTA CERERE PE URMĂTOARELE CONSIDERENTE:
1. Măsura luată prin Ordinul Comun al Ministerului Educației împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Administrațiilor și Internelor de a nu reține cotizațiile de sindicat pe statele de plată este ilegală și tendențioasă din motivele arătate în continuare.
2. Precizăm că prin acest ordin s-a încălcat dispozițiile articolului 57 din Codul Fiscal care arată:
„ Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro; ...”.


3. Precizăm de asemenea că ordinul mai încalcă și dispozițiile Art. 24 din Legea Dialogului Social 62/2011 care prevede în mod expres următoarele:
„Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal”
4. De asemenea menționăm că în venitul lunar al salariaților din învățământ apare impozitul final și NU impozitul global;
5. Codul de bare ce apare pe statul de plată întocmit reprezintă drepturile salariale pe luna noiembrie și nu pe octombrie, cum ar fi normal;
6. Programul Edusal are o perioadă provizorie de funcționare de 60 de zile, până la încheierea protocolului de interoperabilitate a sistemelor informatice de la MECTS și Ministerul Finanțelor cf. art. 9, Anexa 4.

Având în vedere motivele arătate mai sus, și a legilor invocate, Solicităm Trezoreriei Județene Satu Mare să RESPINGĂ statele de plată întocmite cu noul program de salarizare EDUSAL.
Menționăm că Trezoreria Sectorului 3 București a procedat la Respingerea statelor de plată întocmite în varianta nouă a programului Edusal.

Cu respect,
Prof. Oprea Victor
Președintele Sindicatului Liber din Învățământ Satu Mare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu