joi, 3 noiembrie 2011

ATAC LA DREPTURILE SINDICALE ȘI NERESPECTAREA LEGILOR

Informăm TOȚI ANGAJAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNT că în urma implementării ultimei variante a programului de salarii Edusal 1.12 nu li se vor mai reține pe statul de plată cotizația de sindicat, cotizațiile la CAR, precum și alte rețineri, cu toate că membrii noștri de sindicat au solicitat în scris conducerilor unităților de învățământ să li se rețină cotizația pe statele de plată și să le vireze sindicatului.
Facem precizarea că în cazul membrilor de sindicat, COTIZAȚIA CĂTRE SINDICATE ESTE DEDUCTIBILĂ DIN IMPOZIT –SARCINĂ DE CALCUL CE REVINE ANGAJATORULUI – conform legii 62/2011 care prevede:
”Art. 24. – Cotizația plătită de către membri de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.”
Sindicatul Liber Satu Mare consideră că MECTS încalcă Legea 53/2003 Codul muncii republicat care prevede:
”Art. 218 alin 1. Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală”.
Atragem atenția Directorilor de unități de învățământ că NEREȚINEREA PE STATUL DE PLATĂ A COTIZAȚIEI CĂTRE SINDICAT VA GENERA O TRANSMITERE ERONATĂ A DĂRILOR CĂTRE STAT, LUCRU CARE VA AFECTA VENITURILE LUNARE ALE ANGAJAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT. ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SUNTEM OBLIGAȚI SĂ-I ACȚIONĂM ÎN INSTANȚĂ PENTRU CALCULAREA GREȘITĂ A DREPTURILOR SALARIALE ȘI ÎNCĂLCAREA LEGII.

Ordinul MECTS publicat în M.O. 772/1.XI.2011 care stipulează cele prezentate ÎL CONSIDERĂM O GRAVĂ DISCRIMINARE LA ADRESA ANGAJAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT FAȚĂ DE CELELALTE CATEGORII SOCIALE CU STATUT DE ANGAJAȚI.

Solicităm organelor competente să se autosesizeze.Prof. Oprea Victor,
Președintele Sindicatului Liber Satu Mare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu