vineri, 18 noiembrie 2011

RASPUNSUL FE CC.OO (SPANIA) LA APELUL DE ACTIUNE FACUT DE FSLI IN 8 NOIEMBRIE 2011

Traducere F.S.L.I. - Departamentul de Relatii Internationale
CĂTRE: Primul - Ministru român, Emil BOC
Guvernul României, Cabinet Prim-Ministru
Piaţa Victoriei, n°1, Sector 1
Bucureşti, România
Madrid, 14 Noiembrie 2011
Stimate Domn,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ afiliată la Comisiones Obreras, cea mai mare federaţie sindicală a profesorilor spanioli, reprezentând sute de mii de profesori, doreşte să exprime nemulţumirea sa faţă de încălcarea sistematică a Codului Muncii şi aplicarea continuă a practicilor care aduc prejudicii drepturilor salarile ale de angajaţilor din învăţământ, prin decizii administrative sau interpretări ale legii care încalcă atât legislaţia internă şi internaţională.
Vrem să condamnăm Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice, care prevede că, cotizaţia membrilor de sindicat nu ar trebui să fie încasată pe statul de plată al angajaţilor din învăţământul preuniversitar de stat. Prin această decizie, cei trei miniştri vizează încălcarea mai multor legi, care afectează nu mai puţin de 300.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ preuniversitar român.
Al dvs. sincer,
José Campos Trujillo
Secretar General al Federacion Ensenanza CCOO
Spania
FE CC.OO, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ afiliată la Comisiones Obreras şi reprezintă sute de mii de cadre didactice din Spania. FE CC.OO este organizaţia sindicală spaniolă care a reuşit în ultimele luni să catalizeze în jurul său toate celelalte federaţii sindicale din învăţământul spaniol şi să organizaze ample manifestaţii de protest în Madrid şi alte regiuni ale Spaniei, militând împotriva concedierii profesorilor şi a reducerii bugetului alocat educaţiei.
Dl. José Campos Trujillo, Secretar General al FE CC.OO a fost ales ca membru în Comitetul Executiv al Internaţionalei Educaţiei la cel de-al 5-lea Congres Mondial care a avut loc la Berlin în anul 2007 şi reprezintă interesele organizatiilor europene afiliate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu