joi, 17 ianuarie 2013

Noi constrângeri salariale pentru bugetari


În monitorul Oficial al României partea I nr. 845 din 13.XII.2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 84/2012 privind stabilirea personalului didactic din sectorul bugetar pe anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare.
Potrivit acestei ordonanţe măsurile de constrângere bugetară adoptate prin ordonanţe de urgenţă din anii trecuţi se aplică şi pentru 2013.
            În consecinţă pentru anul 2013 vom avea:
          1.     Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se va realiza conform prevederilor legii 63/2011
       2.   În cazul decesului unui cadru didactic, nu se acordă celor îndreptăţiţi ajutorul de deces în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate,
          3.     Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile nelucrătoare, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.
          4.     Autorităţile şi instituţiile publice nu vor acorda premii şi prime de vacanţă (în această categorie fiind şi premiile aferente distincţiei Gheorghe Lazăr),
          5.     Nu se acordă ajutoarele sau după caz îndemnizaţiile de ieşire la pensie, retragere, încetarea raportului de serviciu,
          6.     Instituţiile şi autorităţile publice central şi locale nu vor acorda tichete de masă,
          7.     În  bugetele instituţiilor publice central şi locale, indiferent de sistemul de sistemul de finanţare şi subordonare, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora.

Prevederile art. 21 din Legea cadru nr. 284/2010, referitoare la elaborarea
Regulamentului privind stabilirea locului de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
      Tot la data de 1 ianuarie 2014 a fost prorogată şi intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 privind alocarea a minimum 6% din PIB pentru finanţarea sistemului national de învăţământ.


Prof. Victor Oprea
SLI Satu Mare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu