joi, 24 ianuarie 2013

Personalul didactic şi didactic auxiliar de la învăţământul special trebuie să beneficieze de sporul pentru învăţământ special

Există unităţi de învăţământ special nu se plăteşte sporul de învăţământ special pentru cadrele didactice auxiliare.

Acest spor trebuie să fie plătit pentru cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare. Sporul este de 15%.


Specificăm următoarele:
1.     Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul 2012 este reglementat de Legea Nr. 283 din 14 decembrie 2011. Articolul 1 (4) din această lege prevede:
Art . I.(4) Incepand cu luna ianuarie 2012, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011. 
2.     Iar Legea 63/2011 CAPITOLUL II Art. 1, 2(1) şi 2(2)  prevăd:
“CAPITOLUL II.
 Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar
Articolul 1. Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege.
Articolul 2. - (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.
                     (2) Salariul de bază este format din:
A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;
B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;
C. indemnizaţia pentru învăţământ special;
D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;
E. sporul de stabilitate. […]”  
Specificăm că pedagogii şcolari fac parte din categoria personalului didactic auxiliar. Ei se regăsesc în anexa 3b, pe poziţiile 97 -105.
Din cele arătate reiese că la stabilirea salariilor de bază a personalului didactic auxiliar trebuie inclusă şi îndemnizaţia de învăţământ special conform Legii 63/2011 Capitolul II Art. 2(1) şi 2(2).

V. Oprea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu