marți, 11 mai 2010

Netercerea notelor in catalog si greva

În ceea ce priveşte netrecerea notelor în catalog, ca formă de protest, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Art. 42 lit. s din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar prevede că „completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia”.
Art. 57 din acelaşi regulament „în învăţământul preuniversitar evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1”, „notele/calificativele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii”, “iar notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului”.
Prin urmare, legea nu specifică faptul că, completarea catalogului trebuie făcută în data acordării notei sau calificativului, ci doar că acestea trebuie, în mod obligatoriu, comunicate elevului. În regulament este specificat, ca obligatoriu, doar faptul că notele de la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.
Astfel, netrecerea notelor în catalog de către profesori, ca formă de protest nu poate fi considerată abatere disciplinară şi nu se pot aplica dispoziţiile art. 116 şi următoarele din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Consilier juridic, Secretar general FSLI
Nuszer - Mariana Georgeta Profesor Liviu Marian POP

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu