duminică, 18 aprilie 2010

CERERE adeziune S.L.I. Satu Mare

CATRE
Sindicatul Învăţământului Preuniversitar
Sau Mare

Subsemnatul(a)……………………….., membru al SIP Satu Mare, posesor al B.I.(C.I.) seria…… nr…………………………, angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată la unitatea şcolară: …………………………………………, având funcţia de ……………………, prin prezenta solicit retragerea din organizaţia sindicală începând cu data de mai jos.

Satu Mare Semnătura
Data:…………
CATRE
Sindicatul Liber din Învăţământ
Sau Mare

Subsemnatul(a)……………………………….., posesor al B.I.(C.I.) seria……..... nr……………, CNP............................................angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată la unitatea şcolară: …………………………………………......., având funcţia de ……………………, prin prezenta solicit înscrierea mea ca membru al Sindicatului Liber din Învăţământ Satu Mare
C.N.P...........................................................
Mail :Satu Mare Semnătura
Data:…………

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu